Zoek in de site...

Intro

logo


Kamerleden ontlenen hun belang aan hun politieke functioneren, ze zijn volksvertegenwoordiger.
In het verleden zaten daar soms vreemde vogels tussen, ze hadden curieuze karaktereigenschappen,
een niet-alledaagse loopbaan of een bijzondere levenswandel.
In de Curiositeitenkamer wordt tweewekelijks een kleurrijk Kamerlid geportretteerd.


Deze portretten verschenen eerder in Openbaar Bestuur, Kluwer, http://www.openbaarbestuur.nl/