Zoek in de site...

'Waar visie ontbreekt, komt het volk om'

In september 2013 sprak premier Rutte de woorden: ‘Visie is als de olifant die het uitzicht belemmert.’ Hij voegde eraan toe: 'Als visie een blauwdruk voor de toekomst betekent, dan verzet alles wat liberaal is in mij zich daartegen.'

Den Uyl [bron: Google]

Deze woorden uit de mond van de VVD-leider leidden tot een storm van kritiek in de Nederlandse samenleving. Het werd de premier verweten ‘geen visie’ te hebben. Heel anders waren de woorden die PvdA-leider Joop den Uyl uitsprak tijdens het afleggen van de regeringsverklaring van zijn kabinet, op 28 mei 1973:

Minister-president Den Uyl: ‘(…)Ik hoop dat in deze regeringsverklaring iets heeft doorgeklonken van wat de spreukendichter in het Oude Testament bedoelde met de woorden: „Waar visie, waar uitzicht ontbreekt, komt het volk om".’

Het citaat van Den Uyl – dat, zoals hij zelf ook aangeeft, een licht verbasterde versie was uit het Oude Testament – werd in 2011 gebruikt als titel voor het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis. In het jaarboek staat het begrip visie centraal. Er worden een aantal relevante vragen aangekaart: bieden de grote visies, de klassieke politieke ideologieën, nog wel een antwoord op het populisme? Bieden liberalisme, sociaaldemocratie en christendemocratie nog perspectief? Of behoeven ze aanpassing, modernisering? Wat ontbreekt er aan hun Grote Verhaal? Een overzicht van de inhoud van dit jaarboek vindt u op deze site. Op de site van Uitgeverij Boom vindt u tevens een inkijkexemplaar, waar het Ten Geleide van het jaarboek is te lezen.

Meer lezen? Klik hier voor een artikel uit 2013 van journalist en Jaarboek-redacteur Hans Goslinga, over de woorden van Rutte en Den Uyl.


handelingentegeltje