Zoek in de site...

"Belubberen"

In de rubriek 'het Handelingentegeltje' wordt elke week een spraakmakend citaat uit de Handelingen uitgelicht.

12 oktober 1983. De Kamervoorzitter had nog het recht om woorden die hij niet toelaatbaar vond uit de Handelingen te schrappen. Het woord ‘bedonderen’ was er zo eentje; een minister bedonderde per definitie niemand. Marcel van Dam, gevreesd debater van de PvdA, bedacht een manier om te voorkomen dat hij teruggefloten zou worden, terwijl iedereen bleef snappen wat hij bedoelde.[Bron: NA]

De heer Van Dam (PvdA):

Mag ik de minister-president eens wat vragen? Ik krijg over dat probleem van de echte minima nogal eens een paar brieven en ik wou eens een poging doen, dat wat dichter bij de mensen te brengen.

Stel: u hebt een tuinman, Flipse heet hij. Die krijgt van u honderd gulden in de maand. Op een gegeven moment zegt u: 'Flipse, het zijn

moeilijke tijden, wij doen er een tientje af, maar je hebt het zo moeilijk, je krijgt een eenmalige uitkering.' En Flipse zegt: 'Dank u wel, mijnheer, dat is prachtig.' Volgend jaar weer. U zegt: 'Flipse, de tijden blijven moeilijk.

Wij doen er weer een tientje af, maar eenmalige uitkering.' Flipse komt thuis, geeft het loonzakje aan zijn vrouw en die zegt: 'Flipse, je hebt een tientje minder volgens mij.' 'Nee', zegt Flipse, 'ik heb een eenmalige uitkering weer gehad.' 'Nee', zegt zij, 'je hebt een tientje minder. Volgens mij heb jij je laten 'belubberen'.' Flipse komt bij u terug en zegt: 'Maar, mijnheer Lubbers, hoe kan dat nou?' Hoe legt u hem dat dan uit?

Minister Lubbers: Ik zou dat niet uitleggen. Ik zou dat niet hoeven te doen, want ik zou ook die man niet met dat verhaal naar huis gestuurd hebben. Het is namelijk uw verhaal, het is niet het mijne. Zo is het!

– Peter van der Heiden