Zoek in de site...

"Democratie niet voor bange mensen"

In de rubriek 'het Handelingentegeltje' wordt elke week een spraakmakend citaat uit de Handelingen uitgelicht.

Minister Polak: '(...) De democratie is niet een staatsvorm voor bange mensen, niet voor mensen die voor elke politieke beweging of elke politieke verandering angstig zijn. Wij mogen niet de orde en rust bij voorbaat stellen boven de vrijheid van het woord en de vrijheid van meningsuiting. Ook de vrijheid van degenen, die er prijs op stellen, dergelijke mensen te horen, moeten wij zo veel mogelijk eerbiedigen. In dit geval hebben wij dat gesteld boven bij voorbaat een vrees voor het verstoren van de orde. (...)'

[bron: NA/Elsevier]

Dit citaat (HTK 1967-1968, p. 2131, rechter kolom, onderaan) is afkomstig van de liberale minister van Justitie ten tijde van het kabinet-De Jong, op 22 mei 1968. De aanleiding ertoe was een Kamervraag van de heer Kronenburg van de Boerenpartij. Deze wilde weten waarom drie buitenlandse studentenleiders – onder wie de prominente Daniel Cohn Bendit (nu een van de leiders van de groene fractie in het EP) –eigenlijk niet de toegang werden ontzegd aan de Nederlandse grens. Na de studentenopstand in Parijs waren rechtse politici als Kronenburg bang dat deze lieden anarchisme en revolutie zouden importeren in Nederland.

Het is een citaat waarnaar later ook herhaaldelijk verwezen is. De uitspraak is tekenend voor de politiek van 'verend opvangen' van het kabinet-De Jong en voor Carel Polak, die dit uit zijn mouw schudde.

– Johan van Merriënboer


handelingentegeltje