Zoek in de site...

"Binnenhof Bargoens"

In de rubriek 'het Handelingentegeltje' wordt elke week een spraakmakend citaat uit de Handelingen uitgelicht.

Bolkestein (VVD): ‘Voorzitter! In het land word ik – en ik neem aan ook anderen – vaak bestookt met laatdunkende kritiek op de Tweede Kamer. De leden van deze Kamer zouden volgens die critici bestaan uit politieke dwergen, die elkaar in onverstaanbaar bargoens de oren wassen om keutels.’

Bolkestein [bron: blogspot.com]Kritiek op de Tweede Kamer is van alle tijden. Toch gebeurt het niet vaak dat politici zich in het openbaar uitlaten over hun slechte imago; dat van zakkenvullers, leugenaars en baantjesjagers. Frits Bolkestein, fractievoorzitter voor de VVD in de Tweede Kamer ten tijde van het derde kabinet-Lubbers, sprak bovenstaande woorden (pdf, 256 kB) uit bij de algemene beschouwingen op 11 oktober 1990. Hoewel hij zich haastte te zeggen dat hij zich altijd verdedigde tegen deze kritiek – hij behoorde immers zelf ook tot de beroepsgroep – kon hij zijn ergernis niet onderdrukken over het niveau van het debat tot dan toe. Het stak hem vooral dat aan de ‘epochmachende’ gebeurtenis van de hereniging van Duitsland geen aandacht was besteed. Die was een week daarvoor, op 3 oktober 1990, officieel beklonken. Het bargoens van de ‘politieke dwergen’, werd later omgedoopt tot Binnenhof Bargoens en slaat op het Haagse jargon waarvan politici en ambtenaren zich bedienen. Voorbeelden zijn er genoeg, denk maar aan doortunnelen, decontextualiseren en uitbodemen.

– Anne Bos


handelingentegeltje