Zoek in de site...

CPG weblog

# 7 Duynstee over symboliek inhuldiging
18 febuari 2013

De Nijmeegse staatsrechtsgeleerde Frans Duynstee, founding father van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en auteur van het standaardwerk over Kabinetsformaties hield op 9 april 1948 voor Radio Nederland Wereldomroep een causerie naar aanleiding van een te verwachten troonswisseling: ‘De betekenis en symboliek van de inhuldiging in vroeger tijd en nu, hier en elders.'

De geluidsopname van dit praatje werd in 2007 gedigitaliseerd voor het historisch audio archief van de Wereldomroep. Let op de gedragen toon, het gekuch van kettingroker Duynstee en het zuidelijke accent (‘prinses Zzjuliana ...'). De tekst is ook actueel en interessant genoeg om nog eens na te lezen (pdf, 46 kB) (PDF, 47 KB).

Open de volgende weblink om het radiofragment te beluisteren of klik hier: Causerie prof dr. F.J.F.M. Duynstee 1948-09-04 (mp3, 17 MB) (mp3, 17 MB).

Duynstee

Op 12 mei 1948 kondigde koningin Wilhelmina aan dat zij op verzoek van haar dochter de troonswisseling wilde uitstellen tot na haar veertigjarig jubileum. Uiteindelijk vond op 6 september 1948 de plechtige beëdiging en inhuldiging plaats van de nieuwe koningin, Juliana.

documentaire Juliana, een nieuwe koningin (duur 49.22 min.)

Het sobere verslag daarvan in de Handelingen wijkt niet veel af van het verslag van de inhuldiging van Wilhelmina van 1898. Vergelijk dat eens met het ‘glossy' verslag met programma en foto's van de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980. Hoe het verslag van 2013 eruit komt te zien? Dat is niet te zeggen. Het essentiële onderdeel blijft, zoals Duynstee al aangaf, de eedswisseling van de Koning en de Staten Generaal. Zeker is dat de eedsaflegging dit keer anders zal zijn dan in 1898, 1948 en 1980. De eedsformule is in 1983 namelijk uit de Grondwet gehaald en in 1992 geactualiseerd in een aparte wet. De passage ‘zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen' herinnert echter nog steeds aan het aloude Brabantse voorbeeld.

Johan van Merriënboer

logo balk

logo

Het Handelingenkevertje speurt wekelijks de Handelingen af naar boeiende, interessante, 
serieuze en / of grappige feiten,
wetenswaardigheden en anekdotes uit de parlementaire geschiedenis.