CPO Academy
Ondernemingsrecht en de dynamiek van concernverhoudingen
Waar sta je als advocaat als de wet achterloopt op de feiten?
De tijd van waarschuwen door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorbij

CPO Academy is het kennisplatform van het CPO. Met gratis columns en kennisclips van CPO-docenten en wetenschappers. Voor inspiratie, reflectie en nieuwe inzichten.

De natuur een stem
De tendens is dat bestuurders steeds vaker persoonlijk aansprakelijk worden gesteld
Financiële instellingen worstelen met de naleving van nieuwe duurzaamheidswetgeving

Wilt u op de hoogte blijven van inspirerende columns, kennisclips en de nieuwste cursussen? Meld u aan voor de informatiemails.

aanmelden

Schuldeisers proberen meer invloed op het faillissement te krijgen
Klimaatmitigatie: hoe beperken we klimaatverandering?
Na lang broeden heeft de grondwetgever een miskraam gebaard
Met de juiste processtrategie creëer je internationale impact met een zaak
Hoe gaat het 'menselijke' bestuursrecht eruitzien?
Heeft de huurder van bedrijfsruimte recht op huurkorting in coronatijd?
Voor de rechtsontwikkeling is de rechtspraak van de Hoge Raad nog belangrijker geworden
Hoe vestig je een pandrecht?
Ruimtelijke ontwikkeling & stikstof: de 3 belangrijkste actualiteiten
De Nederlandse klimaataanpak richt zich op 2030. De echte opgave is 2050
Juridische implicaties van de sancties tegen Rusland
De positie van de gemeenteraad bij wet versterkt mooie sier
Het cursusaanbod faillissementsrecht dat de curator ontlast
De opsporingsfase van het strafproces: recente ontwikkelingen
Valt de terbeschikkingstelling van een zzp'er onder het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi?
Wat kunnen juristen doen tegen klimaatverandering
De reikwijdte van de Wwft
De DMA: een machtsinperking van big tech
Gesjoemel met het gemeentelijke noodrecht
Smart contracts. Je recht halen zonder rechter
Toenemende handhaving van de AVG
De achtergrond van de Digital Service Act (DSA)
Reflectie op de kinderopvangtoeslagzaken
Bronnen van hoofdelijkheid
The War in Ukraine - A Legal Perspective
De vrijheid van meningsuiting in diskrediet: een democratisch probleem
Het Goud van de Krim kent zoveel interessante juridische aspecten
Wet toekomst pensioenen: wat kunnen we verwachten?