"8 Technologische ontwikkelingen die elke jurist moet kennen"

Datum bericht: 24 oktober 2018

Mauritz Kop

Mauritz Kop bespreekt 8 technologische ontwikkelingen die de maatschappij definitief en over de gehele breedte zullen veranderen. Ook voor de jurist zijn ze zeer relevant.

1. Artificiële intelligentie (AI)

Kunstmatige intelligentie is een ander woord voor een intelligente machine. Een niet-menselijk systeem dat toch over cognitieve functies en vaardigheden beschikt. Een slimme computer die strategisch kan denken. Het moment dat kunstmatige intelligentie bewust van zichzelf wordt en wellicht eigen doelen gaat nastreven noemen we de singularity. Het is maar de vraag of Robo Sapiens na de Technologische Singulariteit interesse heeft in universele rechten van de mens, auteursrechten en mededingingsrecht.

2. Internet of Things (IoT)

Artificiële intelligentie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Dit kan worden geïllustreerd door het Internet of Things (IoT), met smart solutions, smart products, data-uitwisseling en connectiviteit in een alomtegenwoordig netwerk van apparaten... In het Internet of Things (IoT) draait het om de interconnectiviteit en interoperabiliteit van slimme online producten.

3. Evolutie van het recht

Een technologische revolutie vraagt om herijking van juridische kaders. Om evolutie van het recht. Het is daarbij de kunst om zoveel mogelijk techniek neutrale regels stellen, zonder dat deze te abstract en te ambigu zijn. Een voorbeeld van een niet techniek neutrale regel is de voorgenomen aanscherping van online platform aansprakelijkheid voor uncleared audio en video, in een poging auteursrechthebbenden te beschermen. In de vorm van de veelbesproken EU-uploadfilter die user content censureert. Het gevaar bestaat dat dit voorschrift in de nabije toekomst wordt voorbijgestreefd door technologische innovaties. Ook bemoeilijkt de uploadfilter markttoetreding van tech startups en beperkt het de vrijheid van expressie van consumenten.

4. Machine learning, algoritmes en big data

Machine learning algoritmes detecteren patronen en leren hoe ze op basis van gegevens en ervaringen (zoals data) voorspellingen en aanbevelingen kunnen doen. De algoritmes evolueren in reactie op nieuwe data teneinde hun doeltreffendheid en efficiëntie te verbeteren. In die zin zijn het genetische algoritmes. Machine learning is een vorm van zwakke of narrow AI.

Een voorbeeld van een AI die gebruik maakt van machine learning is AlphaGo Zero. Deze AI legt voor afgebakende taken bovenmenselijke capaciteiten aan de dag. AlphaGo Zero is inmiddels zijn eigen leermeester geworden en is in die zin autodidact.

We onderscheiden verschillende soorten machine learning. Dit zijn deep learning, transfer learning, reinforcement learning, federative learning, supervised learning en unsupervised learning. De meeste machine learning algoritmes moeten getraind worden met enorme hoeveelheden trainingsdata.

De inname van grote trainingsdatasets gaat sneller en gemakkelijker via de cloud. Cloud computing bespoedigt aldus de ontwikkeling van een AI.

5. Deep learning

In deep learning systemen vormen onderling verbonden lagen van software-gebaseerde rekenmachines, ‘neuronen’ of perceptronen genaamd, samen een neuraal netwerk. Computerwetenschappers hebben bij de creatie van dit kunstmatige zenuwstelsel inspiratie opgedaan uit de neurowetenschappen.

6. Reinforcement learning

Met behulp van reinforcement learning, waarbij het algoritme zichzelf corrigeert en optimaliseert, is het mogelijk om een computerprogramma beter te leren schaken of een zelfrijdende auto veilig gedrag te laten vertonen op de weg. Computer vision-technieken leren de auto om steeds beter te zien.

7. Succesvolle implementatie van kunstmatige intelligentie in een bedrijfsmodel

Sectoren die van nature een hechte relatie hebben met digitale technologie, zoals de auto-industrie, telecombranche, de Silicon Valley-internetgiganten en de financiële sector lopen op dit moment voorop bij de succesvolle implementatie van kunstmatige intelligentie in hun bedrijfsmodel. Denk aan zoekmachines, virtuele assistenten, vertaalprogramma’s, audio en video on demand-platforms en slimme taxi’s.

Maatschappelijke domeinen die van oudsher een minder vanzelfsprekende affiniteit hebben met hightech, waaronder de educatieve sector, toerisme en de farmaceutische industrie, lopen op dit moment nog achter bij het incorporeren van artificiële intelligentie-systemen in hun workflow.

8. Positieve bijdrage aan maatschappij

AI’s kunnen een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken als energieconsumptie, duurzaamheid en gezondheidszorg. Maar ook aan de ontwikkeling van revolutionaire materialen en aan de ontsluiting van geheel nieuwe markten.

Binnenkort deelt Mauritz Kop nog eens 8 technologische ontwikkelingen die elke jurist moet kennen.

Lees ook:


Mauritz Kop is jurist, postdoc docent en componist. Daarnaast is hij directeur van MusicaJuridica BV en partner bij Artificiële Intelligentie & Recht.

Het CPO organiseert regelmatig cursussen over Legal Tech. Bekijk hier het cursusaanbod