De klimaatcrisis: wat kunnen juristen doen om duurzaamheid te stimuleren?

Datum bericht: 15 januari 2020

De overheid en het bedrijfsleven zullen niet tijdig de maatregelen nemen die nodig zijn om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. Hoe komt dat? En wat kunnen juristen hieraan doen?

CPO-hoogleraar Ruud Hermans beantwoordde deze vragen tijdens het CPO-lustrumcongres 'Energie & recht' in het najaar van 2019. Bekijk hier een fragment van zijn lezing.


Ruud Hermans is CPO-hoogleraar met als leeropdracht 'Geschiloplossing in de (inter)nationale privaatrechtelijke rechtspraktijk'. Op 18 december verzorgt hij samen met Branda Katan de cursus 'WAMCA'. Bekijk hier het programma.