Het is nog niet te laat voor het klimaat - reacties

Datum bericht: 8 maart 2021

Heleen de Coninck

De opwarming van de aarde is volop gaande, maar Heleen de Coninck blijft hoopvol. We kunnen het proces van klimaatverandering nog steeds een halt toeroepen. Het recht is één manier om dat te doen.

"Natuurlijk moet de overheid ophouden met het ondersteunen van klimaatschadelijke activiteiten. Maar ze moet ook verder kijken dan de klassieke beleidsinstrumenten, en in ieder geval een poging doen om te doorgronden of een maatregel een gewenste zichzelf versterkende cyclus in gang zet."

Lees het volledige artikel op nrc.nl


Heleen de Coninck is hoogleraar Socio-technische innovatie en klimaatverandering (TUe) en universitair hoofddocent (Radboud Universiteit). Ze is hoofdauteur van diverse IPCC-rapporten en lid van de programmacommissie Klimaat & recht van het CPO.