"Wat weet u van (uw) pensioen? Doe de pensioentest"

Datum bericht: 1 april 2019

Mark Heemskerk

Over pensioenen en pensioenrecht bestaan veel misverstanden. Hoe goed bent u op de hoogte? Verderdenken.nl-columnist, advocaat en hoogleraar pensioenrecht Mark Heemskerk bedacht deze pensioentest. De antwoorden vindt u onderaan de pagina.

Vraag 1

Wat gebeurt er met de betaalde AOW-premies?
A) Die worden belegd, zodat er op de AOW-datum een pensioenuitkering is
B) Die worden gebruikt om de AOW-uitkering van gepensioneerden te betalen
C) Die worden deels belegd en deels gebruikt om AOW-uitkeringen te betalen

Vraag 2

Wie financiert de pensioenpremies voor het aanvullend pensioen?
A) De overheid
B) Meestal de werkgever
C) Meestal de werknemer
D) Meestal de werkgever en de werknemer
E) De overheid, de werkgever en de werknemer

Vraag 3

Bij een structureel dekkingstekort moet een pensioenfonds het pensioen verlagen (korten). Voor wie geldt die korting van pensioen?
A) Voor pensioengerechtigden
B) Voor werknemers
C) Voor werknemers, ex-werknemers en pensioengerechtigden
D) Voor werknemers en ex-werknemers

Vraag 4

Hoeveel procent van het loon wordt er gemiddeld besteed aan pensioenpremies voor het werknemerspensioen?
A) 10 procent
B) 20 procent
C) 30 procent
D) 40 procent

Vraag 5

De meeste pensioenregelingen kennen een partnerpensioen. Voor wie is dat partnerpensioen?
A) De pensioenregeling mag dat bepalen
B) Voor gehuwden
C) Voor gehuwden en ongehuwd samenwonende partners
D) Voor gehuwden, geregistreerd partners en ongehuwd samenwonende partners

Vraag 6

Cees is geboren op 1 juli 1989 en is nu 29 jaar. Wat is zijn verwachte AOW-leeftijd?
A) 65 jaar
B) 67 jaar
C) 70 jaar
D) 71 jaar en 3 maanden

Uitslag van de pensioentest

Heeft U 5 of 6 vragen goed beantwoord? Gefeliciteerd, u kunt mee op expertniveau.
Heeft U 3 of 4 vragen goed? U komt goed mee, maar verdieping kan geen kwaad.
Heeft U 1 of 2 vragen goed? Er is volop ruimte om uw pensioenkennis uit te breiden.
Heeft u geen vragen goed? Een pensioenanalfabeet zonder geluk. Neem geen pensioenbeslissingen en ga niet naar het casino.

(Antwoorden: 1B 2D 3C 4B 5A 6D)

Lees ook:


Prof. mr. drs. Mark Heemskerk is hoogleraar pensioenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en advocaat-partner bij Held Advocaten te Amsterdam.

Het CPO verzorgt regelmatig cursussen op het gebied van het pensioenrecht. Bekijk het cursusaanbod