De universitaire opleider voor scherpe juristen

Specialisatieopleiding Informaticarecht (Grotius Academie)

Het informatietechnologierecht kenmerkt zich door de toepasbaarheid op een bedrijfstak die sinds de jaren tachtig een turbulente ontwikkeling heeft doorgemaakt. Aanvankelijk heette het IT-recht nog computerrecht en was het ‘nieuw’ maar redelijk overzichtelijk. In de loop van de jaren tachtig kwam er echter steeds meer rechtspraak, en werden Europese richtlijnen op vele terreinen van de IT vastgesteld die weer in de Nederlandse wetgeving zijn - of nog moeten worden - geïmplementeerd. Mede daardoor hebben onder meer de bescherming van IT-producten, privacy en e-commerce hun huidige vorm gekregen. De opleiding beoogt vanuit een multidisciplinaire benadering de belangrijkste onderdelen van het informatietechnologierecht te behandelen aan de hand van de laatste stand van de rechtspraak en wetgeving. De opleiding is gericht op de actualiteit en geeft voor de praktijk zeer toepasbare gespecialiseerde informatie over het informaticarecht.


Bekijk deze opleiding