De universitaire opleider voor scherpe juristen

Specialisatieopleidingen

Het CPO verzorgt cursussen, symposia, maatwerkcursussen en beroepsopleidingen. Daarnaast verzorgt het CPO (het onderwijsmanagement voor) de volgende specialisatieopleidingen:

Grotius specialisatieopleidingen

De Stichting Grotius Academie verzorgt postacademische specialisatieopleidingen voor juristen die minimaal drie jaar werkzaam zijn in de advocatuur, het notariaat, het bedrijfsleven of bij de overheid en reeds een gedegen basiskennis hebben van het desbetreffende rechtsgebied.
Website Grotius specialisatieopleidingen

Insolventierecht voor Curatoren

In samenwerking met de rechtbanken Gelderland en Oost-Brabant organiseert het CPO de opleiding Insolventierecht voor curatoren. Deelnemers dienen ten minste twee jaar als advocaat werkzaam te zijn, en te beschikken over een basiskennis  van het insolventierecht.
> Website Insolventierecht voor Curatoren

Specialisatieopleiding Insolventierecht voor banken

Deze specialisatieopleiding is erop gericht binnen een vrij kort tijdsbestek van 10 maanden een zo groot mogelijke verdieping van kennis en vaardigheden op het gebied van insolventierecht te verwerven.
> Website specialisatieopleiding Insolventierecht voor banken

Insolad opleidingsdagen

Sinds enkele jaren verzorgt het CPO op verzoek van INSOLAD een aantal keer per jaar opleidingen faillissementsrecht voor secretaresses en voor faillissementsmedewerkers. Tijdens deze opleiding wordt naast dogmatische kennis van het faillissementsrecht veel aandacht besteed aan de praktische werkzaamheden van de (faillissements-)secretaresse en faillissementsmedewerker.
> Website Insolad Opleidingsdagen

Senior Legal Counsel Academy

De Senior Legal Counsel Academy is speciaal ontwikkeld voor ervaren bedrijfsjuristen die willen doorgroeien naar een strategische positie binnen de organisatie. De opleiding helpt u om de brug te slaan van de functie van juridisch professional naar de positie van ’trusted advisor’.
> Website Senior Legal Counsel Academy