De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Online cursus Pandrecht op vorderingen (mede in insolventie)

  • Doelgroep: Advocaten, (kandidaat)-notarissen, bank- en bedrijfsjuristen
  • Niveau: Verdiepend
  • Datum en tijd: 20 april 2023 van 09.30 uur tot 12.45 uur
  • Locatie: online via Teams
  • Aantal: Maximaal 150 deelnemers
  • Punten: 3 PO-punten NOvA en KNB
  • Prijs: € 370,- inclusief digitaal cursusmateriaal (vrijgesteld van btw)
  • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement

inschrijven

Zorg dat uw kennis van het zekerheidsrecht niet achterop raakt

In dit onderdeel gaat docent Martijn Rongen, mede aan de hand van de belangrijkste jurisprudentie van de Hoge Raad diepgaand in op drie hoofdonderwerpen met betrekking tot de verpanding van vorderingen op naam: (i) de vestiging van (openbaar en stil) pandrecht op vorderingen, (ii) de bevoegdheden van een pandhouder van vorderingen en (iii) de uitoefening van een pandrecht op vorderingen tijdens insolventie van de pandgever.

Wat betreft de vestiging van pandrecht op vorderingen op naam zal de docent onder meer stilstaan bij de verpandbaarheid van vorderingen (waaronder de problematiek van de verpandingsverboden), uitleg van pandakten, het bepaaldheidsvereiste en de verzamelpandakte-constructie.

Vervolgens komt de vraag aan bod welke bevoegdheden een pandhouder van vorderingen heeft op grond van de wet en de jurisprudentie van de Hoge Raad. Daarbij passeren de volgende onderwerpen de revue: de omvang en reikwijdte van de inningsbevoegdheid, de vraag of de pandhouder bevoegd is om de nevenrechten van de verpande vordering (zoals zekerheidsrechten) uit te oefenen, de bevoegdheid tot opzegging en de vraag welke overige schuldeisersbevoegdheden een pandhouder kan uitoefenen.

Tot slot besteedt de docent uitvoerig aandacht aan de rechtspositie van een pandhouder van vorderingen in het faillissement van de pandgever.  Daarbij wordt ingegaan op de betekenis van de afkondiging van een afkoelingsperiode en een termijnstelling door de curator voor de uitoefening van het pandrecht, de aanspraken die de pandhouder kan doen gelden met betrekking tot door de pandgever/curator op stil verpande vorderingen ontvangen gelden (waarbij aandacht wordt geschonken aan de mogelijkheid van verrekening), en de gedragsregels die door de Hoge Raad zijn geformuleerd voor de curator ter zake van stil verpande vorderingen en de aanspraken die de pandhouder heeft in geval van schending van die regels.

Deze cursus is onderdeel van de complete cursus Zekerheidsrechten verdiept.

Docenten

Rongen, Martijn

Mr. dr. Martijn Rongen, Senior Legal Counsel at Loyens & Loeff

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

3 PO-punten

Daarom deze cursus

  • Alle noodzakelijke kennis van zekerheidsrechten
  • Ruime aandacht voor recente ontwikkelingen

Voor € 1.130,- extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.500,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 1.130,- volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

inschrijven

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied