De universitaire opleider voor scherpe juristen

Cursus Bindend advies

 • Doelgroep: Advocaten, bedrijfsjuristen
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 25 januari 2024 van 13.30 uur tot 16.45 uur
 • Locatie: Quinton House, Utrecht
 • Aantal: Maximaal 35 deelnemers
 • Punten: 3 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 459,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Geschilbeslechting, geschillencommissie, bindend advies, arbitrage

inschrijven

Kent u de ins en outs van de bindend-advies-procedure?

Bindend advies speelt een steeds grotere rol bij geschilbeslechting. Het wordt meer en meer toegepast. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende geschillencommissies zoals de Geschillencommissie financiële dienstverlening. En in de nieuwe Pensioenwet is opgenomen dat geschillen worden beslecht door een nieuw op te richten geschilleninstantie die geschillen beslecht bij bindend advies. Recent heeft de minister van Rechtsbescherming geschillencommissies expliciet genoemd als middel om de toegang tot het recht te versterken.

Naast de geschillencommissies vindt bindend advies ook plaats bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen in de zogenaamde fast track procedures. Geschilbeslechting door bindend advies kan ook ad hoc plaatsvinden door een ad hoc aangewezen bindend adviseur.

Genoeg redenen om u verder te verdiepen in de procedure van het bindend advies. Doordat de bindend-advies-procedure niet wettelijk is, kunnen zich procedurele complicaties voordoen waardoor de procedure wordt vertraagd. Deze procedurele complicaties staan centraal in deze cursus. Hoe gaat u daarmee om terwijl u vertraging probeert te voorkomen? Verder gaat de docent in op de tenuitvoerlegging en de vernietiging van een bindend advies.

Na afloop van deze cursus bent u op de hoogte van de ins en outs van het bindend advies. U weet om te gaan met procedurele complicaties in deze procedure.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Procedurele complicaties in de bindend-advies-procedure
 • De tenuitvoerlegging van het bindend advies
 • De vernietiging van het bindend advies

Docent

Pauline Ernste

Prof. mr. dr. Pauline Ernste, CPO-hoogleraar Geschilbeslechting in de (inter)nationale rechtspraktijk

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

3 PO-punten

Daarom deze cursus

 • De ins en outs van het bindend advies
 • Inzicht in de procedurele complicaties van de bindend-advies-procedure
 • Aandachtspunten voor de tenuitvoerlegging en de vernietiging van een bindend advies

inschrijven

Voor € 1.041,- extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.500,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 1.041,- volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied