De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Cursus Eigendomsvoorbehoud en Executie van zekerheden

 • Doelgroep: Advocaten, (kandidaat)-notarissen, bank- en bedrijfsjuristen
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 12 april 2023 van 09.30 uur tot 11.30 uur en 12.30 tot 14.30 uur
 • Locatie: La Vie Meeting Center Utrecht
 • Aantal: Maximaal 28 deelnemers
 • Punten: 4 PO-punten NOvA en KNB
 • Prijs: € 560,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement

inschrijven

Zorg dat uw kennis van het zekerheidsrecht niet achterop raakt

Op welke wijze kan het eigendomsvoorbehoud worden geconstrueerd en bij welke type vorderingen? Die vragen staan centraal in het onderdeel van docent Emil Verheul. Hij gaat daarbij ook in op de constructie van het eigendomsvoorbehoud in driepartijenrelaties. Die komt voor bij financiering door een derde en bij inkooporganisaties. Verder bespreekt hij de mogelijkheid van verpanding van voorwaardelijke eigendom. Daarbij gaat hij in het bijzonder in op de wijze waarop dit pandrecht kan worden uitgewonnen en de gevolgen van de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud voor het pandrecht. Tot slot bespreekt hij enkele veelvoorkomende wijzen waarop een eigendomsvoorbehoud tot een einde kan komen. Voorbeelden daarvan zijn oneigenlijke vermenging, zaaksvorming en doorverkoop door de koper.

Waarop moet u letten bij de executie van zekerheidsrechten? Docent Egbert Loesberg deelt hierover zijn ervaring als voorzieningenrechter. Hij besteedt daarbij ook aandacht aan de executie van zekerheden nadat de zekerheidsverschaffer insolvent is verklaard. Bij het hypotheekrecht gaat hij in op de openbare executie en de onderhandse executie met goedkeuring van de voorzieningenrechter. Daarbij komen de zogenaamde hypotheekbedingen eveneens aan bod. Bij het pandrecht bespreekt hij de verschillende vormen van executie en het pandhoudersbeslag. En hoe zit het met het beslag tot afgifte bij het eigendomsvoorbehoud?

Deze cursus is onderdeel van de complete cursus Zekerheidsrechten verdiept.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Eigendomsvoorbehoud
 • Huurkoop en leasing

Docenten

Loesberg

Mr. Egbert Loesberg, voorzitter van de Raad van Discipline ‘s-Hertogenbosch en raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam

Verheul, Emil

Mr. Emil Verheul, universitair docent privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen en wetenschappelijk medewerker Wijn & Stael Advocaten

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

4 PO-punten

Daarom deze cursus

 • Alle noodzakelijke kennis van zekerheidsrechten
 • Ruime aandacht voor recente ontwikkelingen

Voor € 940,- extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.500,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 940,- volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

inschrijven

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied