De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Cursus Zekerheidsrechten verdiept

 • Doelgroep: Advocaten, (kandidaat)-notarissen, bank- en bedrijfsjuristen
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 5 april 2023 van 09.30 tot 12.45 uur, 12 april 2023 van 09.30 tot 14.30 uur, 19 april 2023 van 09.30 tot 12.45 uur en 20 april 2023 van 09.30 tot 12.45 uur
  Deze sessies zijn ook los te volgen
 • Locatie: Online via Teams en 12 april 2023 in La Vie Meeting Center, Utrecht
 • Aantal: Maximaal 35 deelnemers
 • Punten: 13 PO-punten NOvA en KNB
 • Prijs: € 1.179,- inclusief digitaal cursusmateriaal (vrijgesteld van btw)
  Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Breng uw kennis over zekerheidsrechten diepgaand op peil

In deze intensieve cursus besteden de docenten diepgaand aandacht aan persoonlijke en goederenrechtelijke zekerheidsrechten. Aan de hand van recente jurisprudentie en wetgeving bespreken ze alle voor uw praktijk relevante aspecten. Daarvoor diepen ze in de verschillende onderdelen de thema’s hoofdelijkheid en borgtocht, eigendomsvoorbehoud, executie van zekerheden, zakenrechtelijke en collectieve zekerheden, en pandrecht op vorderingen voor u uit.

De juridische praktijk staat centraal in de cursus. De docenten delen praktijkervaringen en er is ruimschoots gelegenheid voor actieve inbreng van de cursisten. Na afloop beschikt u over diepgaande en actuele kennis over alle aspecten van de zekerheidsrechten.

U kunt zich aanmelden voor de complete cursus van 13 PO, of voor onderstaande losse onderdelen:

Hoofdelijkheid en borgtocht
Docent Egbert Loesberg gaat in op persoonlijke zekerheden zoals hoofdelijkheid, borgtocht en bankgaranties. Hij besteedt daarbij aandacht aan de verhouding tussen de schuldeiser enerzijds en de schuldenaren anderzijds, de verhouding tussen de schuldenaren onderling en aan concernfinanciering. Ook krijgt u antwoord op de vraag of de bankgarantie als een afhankelijk recht dient te worden geduid. En kunnen de rechten op grond van een bankgarantie worden gecedeerd? Verder bespreekt hij nog het kort geding tot teruggave van de bankgarantie.

5 april 2023 van 09.30 tot 12.45 uur | Online | 3 PO | Met Egbert Loesberg | Inschrijven

Eigendomsvoorbehoud
Op welke wijze kan het eigendomsvoorbehoud worden geconstrueerd en bij welke type vorderingen? Die vragen staan centraal in het onderdeel van docent Emil Verheul. Hij gaat daarbij ook in op de constructie van het eigendomsvoorbehoud in driepartijenrelaties. Die komt voor bij financiering door een derde en bij inkooporganisaties. Verder bespreekt hij de mogelijkheid van verpanding van voorwaardelijke eigendom. Daarbij gaat hij in het bijzonder in op de wijze waarop dit pandrecht kan worden uitgewonnen en de gevolgen van de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud voor het pandrecht. Tot slot bespreekt hij enkele veelvoorkomende wijzen waarop een eigendomsvoorbehoud tot een einde kan komen. Voorbeelden daarvan zijn oneigenlijke vermenging, zaaksvorming en doorverkoop door de koper.

12 april 2023 van 09.30 tot 11.30 uur | Utrecht | 2 PO | Met Emil Verheul |Inschrijven is niet meer mogelijk, Voltekend

Executie van zekerheden
Waarop moet u letten bij de executie van zekerheidsrechten? Docent Egbert Loesberg deelt hierover zijn ervaring als voorzieningenrechter. Hij besteedt daarbij ook aandacht aan de executie van zekerheden nadat de zekerheidsverschaffer insolvent is verklaard. Bij het hypotheekrecht gaat hij in op de openbare executie en de onderhandse executie met goedkeuring van de voorzieningenrechter. Daarbij komen de zogenaamde hypotheekbedingen eveneens aan bod. Bij het pandrecht bespreekt hij de verschillende vormen van executie en het pandhoudersbeslag. En hoe zit het met het beslag tot afgifte bij het eigendomsvoorbehoud?

12 april 2023 van 12.30 tot 14.30 uur| Utrecht | 2 PO | Met Egbert Loesberg | Inschrijven

Zakenrechtelijke en collectieve zekerheden
In dit onderdeel gaat docent Egbert Loesberg uitgebreid in op het pandrecht op andere goederen dan vorderingen. Wat zijn daarvoor de aandachtspunten? Hij bespreekt de vestigingsformaliteiten en u krijgt antwoord op de vraag voor welke vorderingen en op welke goederen een pandrecht mogelijk is. De collectieve zekerheden komen eveneens aan bod.

19 april 2023 van 09.30 tot 12.45 uur | Online | 3 PO | Met Egbert Loesberg | Inschrijven

Pandrecht op vorderingen (mede in insolventie)
In dit onderdeel gaat docent diepgaand Martijn Rongen in op de drie hoofdonderwerpen van de verpanding van vorderingen op naam. Aan de orde komen de vestiging van (openbaar en stil) pandrecht op vorderingen, de bevoegdheden van een pandhouder van vorderingen, en de uitoefening van een pandrecht op vorderingen tijdens insolventie van de pandgever. Bij de vestiging van pandrecht op vorderingen op naam komen onder meer de verpandbaarheid van vorderingen, de uitleg van pandakten, het bepaaldheidsvereiste en de verzamelpandakteconstructie aan bod. Ook krijgt u antwoord op de vraag welke bevoegdheden een pandhouder van vorderingen heeft op grond van de wet en de jurisprudentie van de Hoge Raad. Verder gaat de docent in op de rechtspositie van een pandhouder van vorderingen in het faillissement van de pandgever. Hij besteedt daarbij aandacht aan de betekenis van de afkondiging van een afkoelingsperiode en een termijnstelling door de curator voor de uitoefening van het pandrecht. Ook bespreekt hij de gedragsregels die de Hoge Raad heeft geformuleerd voor de curator voor stil verpande vorderingen. En welke aanspraken heeft de pandhouder bij schending van die regels?

20 april 2023 van 09.30 tot 12.45 uur | Online | 3 PO | Met Martijn Rongen | Inschrijven

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Hoofdelijkheid en borgtocht
 • De bankgarantie
 • Eigendomsvoorbehoud
 • De mogelijkheid van verpanding van de voorwaardelijke eigendom
 • Executie van zekerheden
 • Beslag
 • Zakenrechtelijke en collectieve zekerheden
 • Pandrecht op vorderingen

Docenten


Loesberg

Mr. Egbert Loesberg, voorzitter van de Raad van Discipline ‘s-Hertogenbosch en raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam

Martijn Rongen

Mr. dr. Martijn Rongen, Senior Legal Counsel bij Loyens & Loeff

Emil Verheul
Mr. Emil Verheul, universitair docent privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen en wetenschappelijk medewerker Wijn & Stael Advocaten

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

13 PO-punten

Daarom deze cursus

 • In 4 dagen alle noodzakelijke kennis van zekerheidsrechten
 • Naast dat de cursus in zijn geheel wordt aangeboden, zijn de cursusonderdelen ook los van elkaar te volgen
 • Ruime aandacht voor recente ontwikkelingen

Voor € 321,- extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.500,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 321,- volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied