De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Opleiding Juridische Herstructureringsdeskundige

 • Doelgroep: Advocaten en andere juristen werkzaam in de herstructureringspraktijk met minimaal 5 jaar ervaring
 • Data en tijd: 29 juni 2023 van 09.30 uur tot 18.30 uur en 30 juni 2023 van 09.00 uur tot 17.00 uur
 • Locatie: Hotel Van der Valk Amsterdam Zuidas
 • Aantal: maximaal 30 personen
 • Punten: 14 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 2.445,00,- inclusief digitaal cursusmateriaal, overnachting en catering (vrijgesteld van btw). Voor NVvH-leden is de prijs € 2.245,00,-.
 • Deze cursus valt niet binnen het Altijd scherp-abonnement

inschrijvenknop

Voor de rol van herstructureringsdeskundige in de WHOA is meer dan alleen juridische kennis vereist

De herstructureringsdeskundige is een nieuwe functie in het insolventierecht en speelt een belangrijke rol in de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Iedere schuldeiser of aandeelhouder van de schuldenaar kan de rechtbank verzoeken een herstructureringsdeskundige te benoemen. Na deze benoeming kan de herstructureringsdeskundige een akkoord aanbieden.

De herstructureringsdeskundige leidt het onderhandelingsproces van de WHOA-procedure. De WHOA schrijft geen vereisten voor waaraan de herstructureringsdeskundige moet voldoen om in die rol te worden benoemd. Wel vloeit uit de wet voort dat de herstructureringsdeskundige zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk uitvoert.

In deze tweedaagse opleiding voor juristen staan de vaardigheden en praktijkkennis centraal om de rol van herstructureringsdeskundige goed te kunnen vervullen. U leert essentiële vaardigheden om te functioneren in een conflictueuze situatie. Ook is er veel ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen tussen de deelnemers en de docenten.

Aan bod komen de juridisch relevante aspecten van de WHOA-procedure. Daarbij is aandacht voor de bevoegdheden en verplichtingen van de herstructureringsdeskundige. Op financieel gebied leert u onder meer een liquiditeitsprognose te beoordelen en wat de basiseisen zijn voor een businessplan voor na de herstructurering. De vereisten voor een eerlijk proces komen eveneens aan bod. Verder is er veel aandacht voor vaardigheden. U krijgt inzicht in de psychologie van de oordeelsvorming en de psychologische aspecten van het onderhandelen. Uiteraard is er ook veel aandacht voor onderhandelingsvaardigheden.

Deze opleiding is gericht op advocaten en juristen die betrokken zijn bij herstructureringen en daarmee ruime ervaring hebben. Basiskennis over de WHOA, de waardering van ondernemingen en de dynamiek van een herstructureringsproces worden bekend verondersteld. Na afloop beschikt u over de kennis en de vaardigheden om als herstructureringsdeskundige bij een (middel)grote onderneming aan de slag te gaan.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • de taak van de herstructureringsdeskundige in relatie tot andere stakeholders
 • de organisatie van het proces
 • klassenindeling, stemming, vereisten voor akkoord en homologatie
 • het businessplan
 • waardering van ondernemingen in relatie tot de reorganisatie en de herstructurering
 • de psychologie van oordeelsvorming met aandacht voor het herkennen van cognitieve biases en de invloed die die kunnen hebben op het onderhandelingsproces
 • onderhandelingsvaardigheden

Hoofddocenten

Hermans, Ruud

Mr. dr. Ruud Hermans, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

Vansteenkiste, Stefaan

 • Stefaan Vansteenkiste, senior advisor Alvarez & Marsal

Docenten

 • Koos Beke, director Deals PwC
 • Mr. Sebastiaan van den Berg, advocaat RESOR
 • Mr. Marc Bosch, rechter Rechtbank Overijssel - Almelo
 • Mr. dr. Marc Broekema, waarderingsdeskundige-partner BFI en Raad (plv.) Ondernemingskamer
 • Mr. Joost Maassen, Negotiation & Conflict Engagement Professional, Dialogue B.V.
 • Mr. Anne Mennens, advocaat Wijn & Stael Advocaten N.V.
 • Mr. Aletta A. Renken, MfN-registermediator | CEDR Accredited Mediator
 • Mr. Frederic Verhoeven, advocaat-Partner Houthoff

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

14 PO-punten

Daarom deze cursus

 • In twee opleidingsdagen de essentiële kennis en vaardigheden voor de rol van herstructureringsdeskundige
 • Inzicht in de juridisch relevante aspecten van de WHOA-procedure
 • Veel ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen tussen deelnemers en docenten

inschrijvenknop

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied