De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Vooraankondiging Opleiding Juridische Herstructureringsdeskundige

 • Doelgroep: volgt
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: volgt
 • Locatie: volgt
 • Aantal: volgt
 • Punten: volgt
 • Prijs: volgt
 • Trefwoorden: volgt

Houd me op de hoogte

Naar verwachting zal de cursus plaatsvinden in het voorjaar van 2023. Op dit moment kunt u zich nog niet inschrijven. Wel kunt u uw interesse kenbaar maken via de knop 'Houd me op de hoogte'. Dan berichten wij u wanneer de inschrijving open staat.”

De herstructureringsdeskundige is een nieuwe functie in het insolventierecht en speelt een belangrijke rol in de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Iedere schuldeiser of aandeelhouder van de schuldenaar kan de rechtbank verzoeken een herstructureringsdeskundige te benoemen. Na deze benoeming kan uitsluitend de herstructureringsdeskundige een akkoord aanbieden.

De herstructureringsdeskundige leidt het onderhandelingsproces van de WHOA-procedure. De WHOA schrijft geen vereisten voor waaraan de herstructureringsdeskundige moet voldoen om in die rol te worden benoemd. Wel vloeit uit de wet voort dat de herstructureringsdeskundige zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk uitvoert.

In deze tweedaagse opleiding staan de vaardigheden en praktijkkennis centraal om de rol van herstructureringsdeskundige goed te kunnen vervullen. U leert essentiële vaardigheden om te functioneren in een conflictueuze situatie. Ook is er veel ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen tussen de deelnemers en de docenten.

Aan bod komen de juridisch relevante aspecten van de WHOA-procedure. Daarbij is aandacht voor de bevoegdheden en verplichtingen van de herstructureringsdeskundige. Op financieel gebied leert u onder meer een liquiditeitsprognose te beoordelen en wat de basiseisen zijn voor een businessplan voor na de herstructurering. De vereisten voor een eerlijk proces komen eveneens aan bod. Verder is er veel aandacht voor vaardigheden. U krijgt inzicht in de psychologie van de oordeelsvorming en de psychologische aspecten van het onderhandelen. Uiteraard is er ook veel aandacht voor onderhandelingsvaardigheden.

Deze opleiding is gericht op professionals met ruime ervaring in de herstructureringspraktijk. Basiskennis over de WHOA en de waardering van ondernemingen worden bekend verondersteld. Na afloop beschikt u over de kennis en de vaardigheden om als herstructureringsdeskundige aan de slag te gaan.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • de taak van de herstructureringsdeskundige in relatie tot andere stakeholders
 • de organisatie van het proces
 • klassenindeling, stemming, vereisten voor akkoord en homologatie
 • het businessplan
 • waardering van ondernemingen in relatie tot de reorganisatie en de herstructurering
 • de psychologie van oordeelsvorming met aandacht voor het herkennen van cognitieve biases en de invloed die die kunnen hebben op het onderhandelingsproces
 • onderhandelingsvaardigheden

Docent

Hermans, Ruud
Prof. dr. mr.  Ruud Hermans, CPO-hoogleraar Geschiloplossing in de(inter)nationale privaatrechtelijke rechtspraktijk

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Daarom deze cursus

 • In twee opleidingsdagen de essentiële kennis en vaardigheden voor de invulling van de rol van herstructureringsdeskundige
 • Praktijkgericht
 • Ervaren praktijkdocenten

Houd me op de hoogte

Naar verwachting zal de cursus plaatsvinden in het voorjaar van 2023. Op dit moment kunt u zich nog niet inschrijven. Wel kunt u uw interesse kenbaar maken via de knop 'Houd me op de hoogte'. Dan berichten wij u wanneer de inschrijving open staat.”

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied