Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Actualiteiten Burgerlijk recht - maart 2022

Knop Bekijken

Burgerlijk recht: ontwikkelingen die u beslist niet mag missen

Wilt u uw kennis van het burgerlijk recht opfrissen? Met dit webinar bent u in twee uur tijd weer helemaal op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in dit rechtsgebied. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Een uitspraak van de Hoge Raad over de vraag: heeft de huurder van een 7:290-bedrijfsruimte in coronatijd recht op huurkorting, en zo ja hoeveel? De Hoge Raad komt in zijn uitspraak van 24 december 2021 met een praktisch toepasbare standaard, inclusief een verhelderend rekenmodel.

Het baanbrekende 'Didam-arrest' van de Hoge Raad, gewezen op 26 november 2021. De vraag in deze zaak was of een gemeente bij de verkoop van een onroerende zaak met één partij zaken mag doen, of dat ook andere geïnteresseerden een kans moeten krijgen de zaak te verwerven. De Hoge Raad laat hier geen onduidelijkheid over bestaan: ‘Een overheidslichaam moet bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en daarmee het gelijkheidsbeginsel in acht nemen. Dit geldt dus ook voor de beslissing met wie en onder welke voorwaarden het een overeenkomst tot verkoop van een aan hem toebehorende onroerende zaak sluit.’ René Klomp bespreekt in dit webinar de gevolgen van deze uitspraak.

Andere actuele kwesties die aan de orde komen zijn productenaansprakelijkheid, het karakter en de uitleg van bankgaranties, het doen van rekening en verantwoording, de wijze waarop overeenkomsten tot levering van water worden gesloten en de regels die gelden als de Staat wordt aangesproken tot nakoming van een toezegging.

Dit webinar is opgenomen op 30 maart 2022. U kunt het webinar terugkijken op een moment naar keuze.

Uitspraken die behandeld worden:

  • Corona en onvoorziene omstandigheden (x/Heineken)
  • Privaatrechtelijk overheidshandelen (Becedo/Didam)
  • Productaansprakelijkheid en art. 7:24 BW ( Lengers Yachts/Mannheimer Versicherung)
  • Karakter bankgarantie (ABN Amro/Woningborg & Notaris/Woningborg)
  • Rekening en verantwoording (St. ADP/St. Chuminisan)
  • Drinkwaterovereenkomst (St. Waternet/X)
  • Nakoming bij toezegging Staat (X/Staat)

Docent

Mr. dr. René Klomp
Mr. dr. René Klomp, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

2 PO-punten

Daarom dit webinar

  • Uw kennis volledig up-to-date
  • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
  • Gemakkelijk te volgen vanaf uw werkplek of thuis

Knop Bekijken

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer 30 minuten na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied