Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Nieuwe regels voor consumentenkoop en digitale inhoud

 • Doelgroep: Juristen en advocaten die zich bezighouden met koop, algemeen contractenrecht en ICT-recht
 • Datum en tijd: mei 2021| nu te bekijken
 • Punten: 2 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 137,50 (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Burgerlijk (proces)recht, consumentenkoop, digitale inhoud, wetswijziging

Knop Bekijken

Zorg dat u goed bent voorbereid op de nieuwe wetgeving voor consumentenkoop

Er komt nieuwe wetgeving op het gebied van consumentenkoop. Onlangs is het wetsvoorstel voor de Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel regelt de implementatie van twee Europese richtlijnen. Wat betekent deze Implementatiewet voor de dagelijkse praktijk van juristen die zich bezighouden met koop, algemeen contractenrecht en ICT-recht?

Dit webinar geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van consumentenkoop. De docent gaat in op inhoudelijke aspecten van de Implementatiewet zoals het toepassingsgebied van de nieuwe regels, de conformiteitsregels en remedies. Ook gaat hij in op de misverstanden die bestaan over het toepassingsgebied. Zo zouden de nieuwe regels een kader geven voor ‘betalen met data’, maar dat is onjuist.

Naast de inhoudelijke aspecten besteedt de docent ook aandacht aan de Europese achtergrond van de richtlijnen en de Nederlandse keuzes bij de implementatie.

Na afloop van het webinar bent u goed voorbereid op de aanstaande wetswijziging. U heeft een goed begrip van de inhoud en achtergrond van deze wetswijziging.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Het toepassingsgebied van de nieuwe regels
 • Conformiteitsregels
 • Remedies
 • Achtergrond van de twee Europese richtlijnen:
  • Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG.
  • Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten.

Docent

Mr. dr. Pieter Wolters
Mr. dr. Pieter Wolters, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

2 PO-punten

Daarom dit webinar

 • De nieuwe wetgeving op het gebied van consumentenkoop helder en overzichtelijk uiteengezet
 • Praktijkgericht
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Gemakkelijk te volgen vanaf uw werkplek of thuis

Knop Bekijken

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer 30 minuten na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied