De universitaire opleider voor scherpe juristen

Symposium Privacyaspecten bij gezondheidsonderzoek

 • Doelgroep: gezondheidsjuristen (advocaten, juristen werkzaam bij ziekenhuizen, privacy-officers, juristen in medisch-ethische commissies, juristen werkzaam bij CROs, etc) die zich willen verdiepen in het privacybescherming bij medisch-wetenschappelijk onderzoek
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 14 november 2023 van 13.30 uur tot 17.00 uur
 • Locatie: Atrium meeting centre, Amsterdam
 • Aantal: Maximaal 40 deelnemers
 • Prijs: € 295,- inclusief digitaal studiemateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Punten: 3 PO-punten NOvA
 • Dit symposium valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Gezondheidsrecht, privacy, WMO, Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

inschrijven

Voorkom een juridische misser rond privacy- en gegevensbescherming bij medisch-wetenschappelijk onderzoek

Veel onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg gaat vooral gepaard met risico’s op het gebied van privacy- en gegevensbescherming en niet zozeer met gezondheidsrisico's voor de deelnemers aan een onderzoek. Aan het verwerken van persoonsgegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek en biobanken worden namelijk de nodige eisen gesteld. Kennis van en inzicht in de juridische kaders voor het gebruik van gegevens en lichaamsmaterialen voor onderzoek is daarom van groot belang. Zeker omdat deze kaders door de samenloop van Europese en nationale wet- en regelgeving steeds complexer worden.

Tijdens dit symposium gaan verschillende specialisten uit de praktijk uitvoerig in op de implicaties en eventuele knelpunten van deze wet- en regelgeving. In dat verband komen ook onderwerpen als de herziene Gedragscode Gezondheidsonderzoek (2022), de in voorbereiding zijnde Wet zeggenschap lichaamsmateriaal, het toezicht op gegevensverwerking en het communiceren met onderzoeksdoelnemers over onderzoeksresultaten aan bod.

Voor het vaststellen van de juiste kaders is het ook belangrijk dat de aard en context van het onderzoek helder in beeld zijn. Gaat het om een biobank of een klinische studie, of allebei? En welke partijen werken samen, en wat is hun positie? De sprekers besteden ook veel aandacht aan praktijkvraagstukken. Zo gaat men er vaak ten onrechte vanuit dat gegevens en/of lichaamsmaterialen anoniem zijn en niet onder de geldende wetgeving vallen.

Vragen waarop u antwoord krijgt:

 • Wanneer is sprake van persoonsgegevens en welke spelregels gelden voor gebruik van patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek?
 • Wat gaat de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal voor (de toetsing van) biobanken betekenen?
 • Aan welke privacyspelregels zijn uitvoerders en opdrachtgevers (bedrijven) van klinisch onderzoek gebonden?
 • Hoe zit het met de uitwisseling van onderzoeksgegevens met landen buiten de EU, zoals China?
 • Wat is de rol van toezichthouders bij het beschermen van gegevens van onderzoeksdeelnemers?

Dagvoorzitter

 • Prof. dr. Corrette Ploem, Amsterdam UMC

Sprekers

 • Dr. Martin Boeckhout, MedLawConsult
 • Mr. Elcke Kranendonk, Amsterdam UMC
 • Mr. Astrid van der Zanden, secretaris CCMO
 • Mr. Irith Kist, functionaris gegevensbescherming NKI-AVL
 • Chris van Balen, Senior jurist privacy, Ministerie van VWS en docent Open Universiteit Nederland
 • Mr. dr. Theo Hooghiemstra, Hooghiemstra & partners

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

3 PO-punten

Daarom dit symposium

 • Inzicht in de specifieke wet- en regelgeving op het gebied van privacy- en gegevensbescherming bij medisch-wetenschappelijk onderzoek
 • Praktijkgericht
 • Door specialisten uit de praktijk

inschrijven

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl