Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Actualiteiten Financiering, Zekerheden & Insolventie - Bankgarantie

 • Doelgroep: Advocaten en notarissen
 • Opgenomen in:  februari 2020 | Nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt NOvA en KNB
 • Prijs: € 100,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: FZI

bekijken

Bankgaranties: in één uur op de hoogte

Bergervoet spreekt in dit webinar van een uur over de bankgarantie. De bankgarantie vervult een belangrijke functie in het handelsverkeer. Het webinar begint met een korte introductie van de figuur en haar verschijningsvormen. Wat een afgegeven garantie in een concreet geval precies inhoudt, is uiteindelijk een kwestie van uitleg. Bergervoet bespreekt daarom aan de hand van welke norm moet worden bepaald om welke soort garantie het gaat, wat de inhoud is van die garantie en of vervolgens uitbetaling moet plaatsvinden. Mede aan de hand van de arresten ABN Amro/Amstelpark Tennis Promotions, Rabobank/Rollecate en Anthea/ABN Amro gaat Bergervoet in dit kader in op de hoofdregel en enkele belangrijke uitzonderingen. Vervolgens bespreekt hij enkele aspecten van de beslaggarantie, een bijzondere vorm van de bankgarantie. Tot slot komt het verhaal na uitbetaling aan bod. Na betaling door een garant aan de begunstigde, zal de garant zich doorgaans willen verhalen op zijn opdrachtgever. Bergervoet bespreekt de voorwaarden voor het nemen van verhaal door de garant, zowel buiten als tijdens faillissement van zijn opdrachtgever.

Jurisprudentie

Uitleg

 • HR 26 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO2778, JOR 2004/153 m.nt. R.I.V.F. Bertrams (Anthea/ABN Amro)
 • HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600, JOR 2015/184 m.nt. G.J.L. Bergervoet (ABN Amro/Amstelpark Tennis Promotions)
 • HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2297, JOR 2019/66 m.nt. R.I.V.F. Bertrams (Rabobank/Rollecate)

Beslaggarantie

 • Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2034, JOR 2019/257 G.J.L. Bergervoet (Shredx/Pharmafilter)

Verhaal

 • HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278, JOR 2017/117 m.nt. J.J. van Hees (Hansteen/Verwiel q.q.)

Verder lezen?

 • I.V.F. Bertrams, Bank guarantees in international trade, Den Haag: Kluwer Law International 2013
 • L.A. van Emden en E.A.L. van Emden, Bankgarantie, Deventer: Kluwer 2014
 • C. Russcher, “De abstracte bankgarantie in het burgerlijk recht”, TvI 2018/18

Kies zelf een moment om het webinar te bekijken.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Soorten bankgaranties en verhouding tot andere figuren (letters of comfort, borgtocht, etc.)
 • Uitleg bankgarantie
 • Afroep bankgarantie: strikte conformiteit en praktische problemen
 • Zorgplicht bank bij verstrekken van en uitbetalen onder bankgarantie
 • Zekerheid bij beslag
 • Huurgaranties
 • Contragarantie

Docent

Mr. Guido Bergervoet
Mr. Guido Bergervoet, advocaat Clifford Chance

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer een uur na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

ORDE_PO_1  KNB-logo web

Daarom dit webinar

 • Uw kennis volledig up-to-date
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Geen reistijd

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl