Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Actualiteiten FZ & I - Opzegging van kredietovereenkomst

 • Doelgroep: Advocaten en notarissen
 • Opgenomen in:  april 2020 | nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt en NOvA en KNB
 • Prijs: € 100,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: FZI

bekijken

Dit webinar gaat over de beëindiging van zakelijke kredietovereenkomsten door de bank. Ter introductie bespreekt Verdaas de verschillen en overeenkomsten tussen de twee basisvormen van bancaire kredietovereenkomsten: de overeenkomst van geldlening en de rekening-courantkredietovereenkomst.

Vervolgens wordt het relevante wettelijk kader met betrekking tot de kredietovereenkomst besproken. Er is geen algemene wettelijke regeling in boek 7 BW opgenomen die ook geldt voor de zakelijke kredietovereenkomst. Wel is relatief recent titel 7.2C (de geldlening) aan boek 7 toegevoegd. De verschillen met de verbruiklening worden besproken. Daarnaast bestaat er sinds 1 juli 2018 een Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Verdaas bespreekt enkele opvallende gedragsregels uit dit zelfreguleringsinstrument.

Ook de ontwikkeling van de bijzondere zorgplicht van de bank jegens kleine(re) ondernemers wordt besproken. Verdaas gaat in op verschillende omstandigheden die een rol spelen bij de bepaling van de omvang van de zorgplicht.

Daarna volgt het deel over de daadwerkelijke opzegging of opeising van de kredietovereenkomst door de bank. Allereerst wordt het verschil tussen opeisen en opzeggen besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de bevoegdheid van de bank tot beëindiging. Over het algemeen staan deze bevoegdheden in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst. Als voorbeeld wordt artikel 35 Algemene Bankvoorwaarden besproken.

Wanneer een bank een overeenkomst beëindigt, kan het zijn dat de voorzieningenrechter moet toetsen of deze beëindiging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is. In de jurisprudentie wordt een flink aantal feiten en omstandigheden genoemd die in dat geval relevant kunnen zijn. Deze feiten en omstandigheden worden door Verdaas behandeld. Ten slotte gaat hij in op de gevolgen van een ongeldige opzegging of opeising.

Jurisprudentie

Verder lezen?

 • von Bar, E. Clive & H. Schulte-Nölke (eds), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), IV.F-1:101
 • J. Verdaas, ‘De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering’, TvI 2018/19
 • J. Verdaas, De bancaire kredietovereenkomst, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2018
 • D. Busch, ‘De toekomst van de bijzondere zorgplicht in de financiële sector’, NJB 2020/424

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Wet- en regelgeving
 • Het verschil tussen opeising en opzegging
 • Verschillen tussen overeenkomsten van geldlening en rekening-courantkredietovereenkomsten
 • Bevoegdheid tot beëindiging
 • Toetsing van de uitoefening van een beëindigingsbevoegdheid: maatstaf, omstandigheden
 • Gevolgen van een geldige en van een ongeldige opzegging of opeising

Docent

Mr. Ronald Verdaas
Mr. Ronald Verdaas

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer een uur na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Waardering

7,8

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO  KNB

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl