De universitaire opleider voor scherpe juristen

Webinar Wet inzage Digitale Markten (DMA)

 • Doelgroep: Bedrijfsjuristen en advocaten
 • Opgenomen in: december 2021 | Nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt NOvA
 • Prijs: € 77,50 (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: DMA, digital markets act, poortwachters, legal tech

Knop Bekijken

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom digitale platforms

Het inperken van de macht van digitale platforms is een actueel thema. Regelmatig halen de verschillende boetes, maatregelen en zaken tegen platforms als Google, Apple, etc. het nieuws. Met de ‘Digital Markets Act’ (DMA) wil de Europese Commissie de marktmacht aanpakken van grote digitale platforms, de zogeheten poortwachters. Het wetsvoorstel voor de DMA is eind 2020 gepubliceerd. Het is een belangrijke ontwikkeling in de digitaliseringsagenda van de Europese Commissie.

De DMA zal veel invloed hebben op het Europese en nationale (mededingings)beleid. In dit webinar behandelen docenten Belle Beems en Johan van de Gronden de belangrijkste ontwikkelingen rondom poortwachters en de instrumenten in de DMA. Ook de procedurele aspecten komen aan bod. Verder gaan ze in op enkele discussiepunten. Hoe verhoudt artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) zich bijvoorbeeld tot de DMA? En wat is de rol van de nationale mededingingsautoriteiten?

Na het volgen van dit webinar kent u de belangrijkste ontwikkelingen over poortwachters en de instrumenten uit de DMA. Ook bent u op de hoogte van de procedurele aspecten en van de verhouding met het reguliere (nationale) mededingingsrecht.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Hoe ziet de DMA er concreet uit?
 • Welke nieuwe instrumenten kunnen ingezet worden tegen poortwachters, bijvoorbeeld het verbod op self-preferencing?
 • Wat is de verhouding tussen het voorstel en het reguliere mededingingsrecht, en met name artikel 102 VWEU?
 • Wat zijn de belangrijkste procedurele aspecten van het voorstel?
 • Een eerste evaluatie van het voorstel

Docenten

Prof. mr. Johan van de Gronden
Prof. mr. Johan van de Gronden, hoogleraar Internationaal en Europees Recht Radboud Universiteit

Mr. Belle Beems
Mr. Belle Beems, promovendus Radboud Universiteit

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar

 • Op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen over de DMA en de instrumenten uit dit voorstel.
 • Actueel en praktijkgericht
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Gemakkelijk te volgen vanaf uw werkplek of thuis

Knop Bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl