De universitaire opleider voor scherpe juristen

Webinar doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten

 • Doelgroep: Advocaten, juristen met klanten die gebruik maken van ICT van Amerikaanse aanbieders
 • Datum en tijd: 2 november van 13.30 uur tot 14.30 uur | of na 2 november 2023 op een zelfgekozen moment
 • Punten: 1 PO-punt NOvA
 • Prijs: € 77,50,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: privacyrecht, doorgiften, Verenigde Staten, persoonsgegevens

Inschrijven

Kent u de risico’s van het doorgeven van persoonsgegevens aan bedrijven in de VS?

De datastromen tussen Europa en de Verenigde Staten zijn omvangrijk en economisch belangrijk. Maar in de Verenigde Staten is de bescherming van persoonsgegevens niet even goed als in Europa. Met name Amerikaanse inlichtingendiensten hebben ruime toegang tot persoonsgegevens. Europese toezichthoudende autoriteiten en rechters (inclusief het Hof van Justitie) hebben daarom geoordeeld dat het delen van persoonsgegevens met organisaties in de Verenigde Staten niet is toegestaan.

Inmiddels hebben de EU en de Verenigde Staten nieuwe afspraken gemaakt: het Trans Atlantic Data Privacy Framework. Maar biedt dit nieuwe kader wel voldoende bescherming en maakt het doorgiften naar de Verenigde Staten weer mogelijk? Of zal ook dit juridische kader uiteindelijk sneuvelen bij het Hof van Justitie?

In dit webinar staat de toelaatbaarheid van doorgiften van persoonsgegevens centraal. Doorgiften zijn veel wijdverbreider dan veel juristen zich realiseren. Er is bijvoorbeeld niet alleen sprake van een doorgifte bij opslag in de Verenigde Staten, maar ook als vanuit de Verenigde Staten toegang bestaat tot in Europa opgeslagen persoonsgegevens. Daarom is dit webinar interessant voor alle juristen met klanten die gebruik maken van ICT van Amerikaanse aanbieders. En dat zijn eigenlijk alle juristen.

De docent gaat in op de algemene regels rondom doorgiften, de problemen die bestaan bij doorgiften naar de Verenigde Staten en naar andere landen. Ook bespreekt hij de juridische ontwikkelingen om doorgiften weer mogelijk te maken.

Na afloop bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van doorgifte van persoonsgegevens zodat u uw cliënten hierover adequaat kunt adviseren.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • de toelaatbaarheid van doorgiften van persoonsgegevens, in het bijzonder naar de Verenigde Staten
 • algemene regels rondom doorgiften
 • de problemen die bestaan bij doorgiften naar de Verenigde Staten en naar andere landen
 • de juridische ontwikkelingen om doorgiften weer mogelijk te maken.

Docent

Wolters, Pieter
Mr. dr. Pieter Wolters, Universitair hoofddocent - Vaksectie Burgerlijk Recht Radboud Universiteit

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar

 • Een helder overzicht van de problematiek rondom de doorgifte van persoonsgegevens
 • Inzicht in de recente ontwikkelingen zodat u uw cliënten adequaat kunt adviseren
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Inschrijven

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied