Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Financiering, Zekerheden & Insolventie - Uitwinning pand en hypotheek, eigendomsvoorbehoud, vennootschap onder firma

 • Doelgroep: Advocaten en notarissen
 • Opgenomen in: oktober 2019 | Nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt en NOvA en KNB
 • Prijs: € 100,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Faillissement, Financiering, Zekerheden, Zekerheidsrechten,
  Overdracht, Cessie, FZI

bekijken

In een uur op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van Financiering, Zekerheden en Insolventie

Dit webinar bestaat uit drie delen waarin Faber recente ontwikkelingen bespreekt op het terrein van de uitwinning van pand- en hypotheekrechten, het eigendomsvoorbehoud en de vennootschap onder firma. Per onderdeel wordt een aantal arresten besproken.

Eerst worden een aantal nieuwe ontwikkelingen met betrekking op de uitwinning van een pandrecht besproken. Hierbij komen aan bod: de verhouding tussen 3:250 e.v. BW en 2:195 en 2:198 BW bij de uitwinning van een pandrecht op aandelen; afwijkende wijzen van uitwinning van pandrechten in de zin van 3:251 BW; en de uitwinning van zekerheidsrechten tijdens een schuldsanering. Daarna wordt het arrest van de Rb Amsterdam 20 maart 2019 kritisch besproken.

In het deel over eigendomsvoorbehoud wordt eerst ingegaan op twee arresten omtrent 3:91 en 3:92 BW. Faber geeft aan wat de praktische problemen zijn van het arrest Nijverdal Ten Cate/Wilderink q.q.. Daarna worden besproken het arrest Rabobank/Reuser en Rb. Amsterdam 27 maart 2018 besproken.

Tenslotte gaat Faber in op de vennootschap onder firma. Hierbij ligt de nadruk op de status en het rechtskarakter van de vof. Een vennootschap onder firma heeft geen rechtspersoonlijkheid, maar wel een afgescheiden vermogen waarmee het deelneemt aan het economisch verkeer. Tot 2015 leidde het faillissement van de vof ook automatisch tot het faillissement van de vennoten. In 2015 heeft de HR geoordeeld dat dit niet meer juist is. In HR 19 april 2019 wordt nader ingegaan op het rechtskarakter van de vof.

Overzicht jurisprudentie

Uitwinning pand en hypotheek

Eigendomsvoorbehoud

 • HR 18 februari 1994, NJ 1994/462, m.nt. N.E.D. Faber & J.J. van Hees (Koninklijke Nijverdal Ten Cate/ Wilderink q.q.)
 • HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046, JOR 2016/287 m.nt. N.E.D. Faber & S.C.J.J. Kortmann (Rabobank/ Reuser)
 • Noord-Holland 28 december 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:11227, JOR 2018/16 m.nt. N.E.D. Faber
 • Amsterdam 27 maart 2018, HA ZA 18-409, JOR 2019/147 m.nt. T.H.D. Struycken

Vennootschap onder firma

Verder lezen?

U kunt het webinar bekijken op een moment dat het u schikt.

Docent

Prof. mr. Dennis Faber, hoogleraar Burgerlijk recht en adviseur van het dagelijks bestuur Onderzoekscentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en Senior Advisor Clifford Chance

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer een uur na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt  KNB-logo web

Daarom dit webinar

 • Uw kennis volledig up-to-date
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Geen reistijd

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl