Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Actualiteiten Financiering, Zekerheden & Insolventie - Eigendomsvoorbehoud I

 • Doelgroep: Advocaten en notarissen
 • Niveau: Verdiepend
 • Opgenomen in: mei 2020 | nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punten NOvA en KNB
 • Prijs: € 100,-  (vrijgesteld van btw)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Insolventierecht

bekijken

Verheul bespreekt in twee webinars van een uur het leerstuk eigendomsvoorbehoud. Dit eerste webinar gaat over de algemene aspecten van het eigendomsvoorbehoud. Verheul schetst kort de historische ontwikkeling en ratio van de figuur. Vervolgens behandelt hij voor welke vorderingen het eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen. In dit verband komen ook de rechtsgeldigheid van een kredieteigendomsvoorbehoud en een imputatieregeling aan bod. Hierna gaat Verheul in op de mogelijkheden voor een derde(financier) die de positie van de leverancier met voorbehouden eigendom wil overnemen. In dit kader bespreekt Verheul een aantal belangrijke knelpunten en mogelijke oplossingen, mede aan de hand van het arrest Nijverdal Ten Cate/Wilderink. Tot slot gaat Verheul in op de wijzen waarop het eigendomsvoorbehoud kan eindigen, waaronder verjaring van de koopsom, oneigenlijke vermenging en doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

Jurisprudentie

 • HR 29 juni 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC6651, NJ 1980/133nt. W.M. Kleijn (Hoogovens/Matex)
 • HR 14 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0505, NJ 1993/623 m.nt. W.M. Kleijn (Hinck/Van der Werff & Visser)
 • HR 18 februari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1270, NJ 1994/462 m.nt. W.M. Klein (Nijverdal Ten Cate/Wilderink)
 • HR 4 december 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2796, NJ 1999/549 m.nt. W.M. Kleijn (Potharst/Seréé)
 • HR 14 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3521, JOR2012/34 m.nt. B.A. Schuijling (Mesdag II)
 • Noord-Holland 28 december 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:11227, JOR 2018/16 m.nt. N.E.D. Faber (Euretco/Geene q.q.) en het Gerechtshof Amsterdam 10 maart 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:747
 • Amsterdam 8 november 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:8185, JOR 2018/52 m.nt. E.F. Verheul (X/De Coninck-Smolders)

Verder lezen?

 • Asser/Van Mierlo 3-VI 2016, nr. 533-539 en 555-562.
 • E.F. Verheul, Eigendomsvoorbehoud (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2018

Docent

Mr. Emil Verheul
Mr. Emil Verheul, Universitair docent bij Rijksuniversiteit Groningen | Wetenschappelijk medewerker bij Wijn & Stael

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt KNB-logo web

Daarom deze cursus

 • Uw kennis over eigendomsvoorbehoud up-to-date
 • Direct toepasbaar in uw praktijk

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl