Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Actualiteiten Financiering, Zekerheden & Insolventie - Eigendomsvoorbehoud II

 • Doelgroep: Advocaten en notarissen
 • Niveau: Verdiepend
 • Opgenomen in: mei 2020 | nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punten NOvA en KNB
 • Prijs: € 100,-  (vrijgesteld van btw)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Insolventierecht

bekijken

Verheul bespreekt in twee webinars van een uur het leerstuk eigendomsvoorbehoud. Dit tweede webinar gaat over de goederenrechtelijke rechtstoestand van een onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak. Verheul vangt aan met een bespreking van de juridische constructie van het eigendomsvoorbehoud: de overdracht onder de opschortende voorwaarde van betaling van de koopsom. Hierbij gaat hij in op de goederenrechtelijke gevolgen van het vervullen van de voorwaarde, mede aan de hand van art. 3:84 lid 4 BW en het arrest Rabobank/Reuser q.q. Vervolgens bespreekt Verheul de voorwaarden voor en mogelijke complicaties bij overdracht, verpanding en executie van het voorwaardelijke eigendomsrecht. Tot slot gaat Verheul in op de moeilijkheden die kunnen optreden als de koper zijn eigendomsrecht onder opschortende voorwaarde heeft verpand en de leverancier zijn eigendomsvoorbehoud uitoefent. Eén van de vragen die Verheul in dit verband behandelt is de vraag of de pandhouder een substitutiepandrecht verkrijgt op de eventuele ongedaanmakingsverplichting van de koper jegens de leverancier.

Jurisprudentie

 • HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046, JOR 2016/287 m.nt. N.E.D. Faber en S.C.J.J. Kortmann (Rabobank/Reuser q.q.)
 • Hof Leeuwarden-Arnhem 22 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:492, JOR 2019/91 nt. N.S.G.J. Vermunt (Rabobank/X)
 • Hoge Raad 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:268,JOR 2019/168 m.nt. B.A. Schuijling (HBL Holding/X)

Verder lezen?

 • H. Reehuis, ‘Klare taal!?’, in: S.E. Bartels e.a. (red.), S.E. Bartels e.a. (red.), Vertrouwen in het burgerlijke recht. Liber amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann(Onderneming & Recht nr. 100), Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 430-450.
 • A. Schuijling, ‘Pandrecht op voorwaardelijke eigendom: een volwaardige zekerheid’, Themis 2017/1
 • E.F. Verheul, Eigendomsvoorbehoud (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2018

Docent

Mr. Emil Verheul
Mr. Emil Verheul, Universitair docent bij Rijksuniversiteit Groningen | Wetenschappelijk medewerker bij Wijn & Stael

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt KNB-logo web

Daarom deze cursus

 • Uw kennis over Eigendomsvoorbehoud up-to-date
 • Direct toepasbaar in uw praktijk

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl