Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Het recht op een zakelijke bankrekening - oktober 2020

 • Doelgroep: Advocaten, juristen en bankmedewerkers
 • Niveau: Verdiepend
 • Opgenomen in: oktober 2020 | nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt NOvA
 • Prijs: € 100,-  (vrijgesteld van btw)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels.

bekijken

Weet u wanneer een bank een zakelijke rekening mag opzeggen of weigeren te verstrekken?

Dit webinar gaat over het recht op een zakelijke bankrekening. Centraal staat de positie van de bank. Banken hebben een sleutelrol in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. Zij moeten niet alleen signaleren maar ook voorkomen dat er criminele gelden door het financiële stelsel lopen of ze betrokkenen raken bij handelingen die in strijd met de wet of maatschappelijk onbetamelijk zijn. Om dit te voorkomen moeten banken risico’s identificeren, analyseren en mitigeren.

Zowel de Wft als de Wwft stellen gedetailleerde eisen aan de controle die banken uitvoeren. Een overkoepelende factor daarbij is het ‘ken uw klant’ beginsel (KYC) en het daarmee samenhangende Customer Due Dilligence (CDD of cliëntenonderzoek). De Wwft kent een eigen cliëntenonderzoek dat zich richt op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. In dit webinar wordt het cliëntenonderzoek afgezet tegen de noodzaak van zakelijke partijen om over een betaalrekening te kunnen beschikken.

In de rechtspraak zijn veel kortgedingprocedures geweest tussen banken en cliënten over het opzeggen of niet mogen starten van een zakelijke bankrekening. Dit heeft tal van oorzaken, onder meer dat banken aan de-risking doen. Zowel de Financial Action Taskforce (FATF) als DNB vinden de-risking onwenselijk. Van der Beek gaat in op de verschillende risico’s van de-risking.

Vervolgens komen in het webinar achtereenvolgend de Wft en de Wwft aan bod. De Wft legt financiële ondernemingen de plicht op om te beschikken over een beheerste en integere bedrijfsvoering. Onderdeel hiervan is het cliëntenonderzoek. De regels inzake een beheerste en integere bedrijfsvoering in de Wft zijn gericht op het beschermen van de integriteit van het financieel-economisch verkeer, van de individuele instellingen en van de sector als geheel. Allereerst worden de vereisten van de integere en beheerste bedrijfsvoering uit de Wft besproken. De toepasselijke regelgeving komt uitgebreid aan bod, net als de procedures en maatregelen waarover banken moeten beschikken.

Daarna wordt het cliëntenonderzoek uit de Wwft besproken. Dit cliëntenonderzoek ziet specifiek op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. De verschillende soorten cliëntenonderzoek (standaard, verzwaard en vereenvoudigd) worden besproken. Van der Beek gaat ook in op de doelen van het cliëntenonderzoek, de verschillende risicocategorieën waarin een cliënt kan worden ingedeeld en de gevolgen van die indeling.

Ook worden situaties besproken waarin een bank een zakelijke bankrekening kan weigeren of beëindigen. Hierbij wordt onder meer ingegaan op situaties waarin een bestaande cliënt niet meewerkt aan informatieverzoeken of een cliëntenonderzoek mislukt doordat bijvoorbeeld de UBO niet kan worden geverifieerd. Aan de hand van recente jurisprudentie worden verschillende vereisten voor opzegging besproken. Ten slotte gaat Van der Beek kort in op de mogelijkheid om het recht op een zakelijke bankrekening wettelijk te verankeren.

Jurisprudentie en wetgeving

Verder lezen?

Vragen waarop u een antwoord krijgt:

 • Aan welke verplichtingen uit de Wwft en de Wft, en meer specifiek in het kader van het cliëntenonderzoek, moeten banken voldoen?
 • Wat zijn de gevolgen van deze verplichtingen voor zakelijke rekeninghouders?
 • In welke gevallen is, vanwege de op de bank rustende zorgplicht, een inbreuk op de contractsvrijheid van banken gerechtvaardigd?
 • Welke oplossingen zijn denkbaar om het categoraal uitsluiten van bepaalde klanten tegen te gaan?

Docent

Maartje van der Beek
Mr. Maartje van der Beek, advocaat BarentsKrans

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom deze cursus

 • Helder overzicht van wet- en regelgeving en jurisprudentie rondom de zakelijke bankrekening
 • Praktijkgericht met mogelijke oplossingsrichtingen
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Geen reistijd

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl