Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Actualiteiten Factoring II - september 2020

 • Doelgroep: Advocaten, juristen en bankmedewerkers
 • Niveau: Verdiepend
 • Opgenomen in: september 2020 | nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 100,-  (vrijgesteld van btw)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels.

bekijken

Factoring is een groeimarkt; breng daarom uw kennis op peil

Dit webinar is deel II over het onderwerp factoring. In dit deel komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • inning en verhaal van vorderingen,
 • reverse factoring,
 • het elektronisch verrichten van rechtshandelingen,
 • het overwaarde-arrangement,
 • IPR-aspecten en
 • publiekrechtelijke aspecten van factoring.

In webinar I kwamen al aan bod: factoring in de rechtspraktijk, factoring in vergelijking tot het bankkrediet, de factoringovereenkomst, de verschillen tussen cessie en verpanding van vorderingen, het fiduciaverbod en het onoverdraagbaarheidsbeding.

Het webinar start met een korte uitleg over het concept factoring. Daarna komen enkele bijzondere aspecten van inning en verhaal aan bod. De mogelijkheden van bevrijdende betaling op een rekening ten name van de factor bij stille verpanding worden besproken. Daarna wordt de uitoefening van met de vordering samenhangende bevoegdheden door de factor besproken. Hierbij bestaan verschillen tussen cessie en verpanding. Vervolgens legt Verdaas uit wat reverse factoring is en bespreekt hij de voordelen van contractuele subrogatie.

Een factoringovereenkomst kan zowel fysiek als elektronisch worden gesloten. Voor het laatste is een elektronische rechtshandeling nodig. De verschillende vormen van elektronische handtekeningen worden besproken. Voor registratie van een cessieakte is echter nog steeds een akte in papieren vorm nodig.

Vervolgens gaat Verdaas in op het overwaarde-arrangement tussen de factor en de bank. Dit wordt gesloten als de factor en de bank willen dat de bank zich met voorrang kan verhalen op de overwaarde van de zekerheden van de factor. Het overwaarde-arrangement is dan een geschikte methode. Er bestaan ook alternatieven, zoals het vestigen van een tweede pandrecht, een gezamenlijk pandrecht met afspraken over de verdeling van de schuld of parallel debt aan de factor voor de schuld aan de bank met afspraken over de verdeling van de opbrengst. Van alle opties worden de voor- en nadelen besproken. Ten slotte komen kort aan bod de relevante conflictregel bij grensoverschrijdende factoring en de publiekrechtelijke regels die van toepassing zijn op factoring .

Jurisprudentie en wetgeving

 • HR NJ 1976/249 m.nt. B. Wachter (Giro/ Standaardfilms)
 • HR 7 oktober 1988, ECLI:NL:HR:1988:AC0457, NJ 1988/104 m.nt. W.C.L. van der Grinten (Amro Bank/ THB)
 • HR 17 februari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1641, NJ 1996/471 m.nt. W.M. Kleijn (Mulder q.q./CLBN)
 • Leeuwarden 5 december 2012, ECLI:NL:RBLEE:2012:BY7057, JOR 2013/153 m.nt. A.J. Verdaas
 • HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5663, JOR 2013/264 m.nt. N.E.D. Faber (ABN AMRO Commercial Finance/ Curatoren Favini)
 • HR 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:415, JOR 2014/119 m.nt. B.A. Schuijling (IA/Neo-River)
 • HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3023, JOR 2016/20 m.nt. N.E.D. Faber en N.S.G.J. Vermunt (De Lage Landen/ Van Logtestijn)
 • Midden-Nederland 18 december 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:5998, JOR 2020/100 m.nt. N.E.D. Faber

Verder lezen?

 • J. Verdaas, Factoring (Financieel Juridische Reeks 12), Zutphen: Paris 2018.
 • Gedragscode Kleinzakelijke financiering, via https://www.nvb.nl/themas/ondernemen-financieren/gedragscode-kleinzakelijke-financiering/
 • Peshkova & H. Veerbeek, ‘A financiers’ perspective on financing the supply chain’, in: G.J.L. Bergervoet e.a. (red), Financiering van de productieketen (O&R 106), Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 7-42.
 • B.A. Schuijling & A.J. Verdaas, ‘Reverse factoring’, in: G.J.L. Bergervoet e.a. (red), Financiering van de productieketen (O&R 106), Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 63-76.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Inning en verhaal
 • Reverse factoring
 • Elektronisch contracteren
 • Elektronisch overdragen of verpanden?
 • Verhouding tussen de bank en de factor, overwaarde-arrangement
 • IPR
 • Toezicht

Volg het webinar live op 15 september 2020 van 11:15 tot 12:15 uur, of kies na 15 september 2020 zelf een moment om het webinar terug te kijken.

Na het volgen van deze webinars kunt u effectief adviseren en procederen over de vele juridische aspecten van factoring.

Docent

Mr. Ronald Verdaas
Mr. Ronald Verdaas, zelfstandig advocaat, Senior onderzoeker OO&R

Waardering

7,9

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar

 • Volledig op de hoogte van factoring
 • Praktijkgericht
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Geen reistijd

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl