Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Actualiteiten Financiering, Zekerheden & Insolventie - Fiscale aspecten van insolventies

 • Doelgroep: Advocaten en notarissen
 • Opgenomen in: december 2019 | Nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt NOvA en KNB
 • Prijs: € 100,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: FZI

bekijken

Zonder fiscale (basis)kennis kunt u geen faillissement afwikkelen

De fiscus speelt een belangrijke rol tijdens faillissement. In dit webinar wordt ingegaan op de fiscale punten bij insolventie. De onderwerpen die aan bod komen dienen ertoe een overzicht te geven van alle fiscale aspecten die een rol spelen. Ingegaan wordt op de meldingsverplichtingen bij een (dreigend) faillissement, de fiscale aspecten van een crediteurenakkoord, de fiscale eenheid en insolventie, de positie van de aandeelhouder en concernfinanciering, het bodemrecht van de fiscus en tenslotte de aandachtspunten omtrent omzetbelasting die nog niet eerder aan de orde zijn gekomen.

Er gelden verschillende fiscale meldingsplichten. Drie verschillende meldingen zijn daarbij van belang. Het belangrijkste risico hierbij is dat het niet melden van betalingsonmacht kan leiden tot privéaansprakelijkheid van de bestuurder.

Een ondernemer die in financiële problemen zit, kan proberen een akkoord met de crediteuren te bereiken. De fiscus dient hieraan mee te werken. Aan de hand van de wet en de leidraad bespreekt Tekstra de voorwaarden waaronder de fiscus meewerkt aan kwijtschelding en de financiële gevolgen daarvan. Fiscaal gezien leidt het akkoord tot winst bij de ondernemer, die onder omstandigheden kan worden vrijgesteld.

Daarna bespreekt Tekstra de fiscale eenheid. Veel vennootschappen maken deel uit van een fiscale eenheid. Wanneer een onderdeel van de fiscale eenheid in insolventie terecht komt, heeft dit gevolgen voor de rest. Hierbij wordt ingegaan om de fiscale eenheid voor omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

Ook behandelt Tekstra de fiscaliteit bij de afwikkeling van garanties, borgstellingen (door de DGA) en paraplukredieten. Ten slotte wordt ingegaan op het bodemrecht van de fiscus dat uiteenvalt in het bodembeslag en het bodemvoorrecht en de verschillende aspecten van omzetbelasting die een rol spelen tijdens faillissement.

Overzicht jurisprudentie

Fiscale eenheid

 • HR 14 oktober 1992, BNB 1992/392 (Fokker II)
 • HR 10 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BJ9665, JOR 2010/297 m.nt. A.J. Tekstra

Concernfinanciering en borg

Bodemrecht

Omzetbelasting

 • HR 6 mei 1983, ECLI:NL:HR:1983:AW8883, NJ 1984/228 m.nt. W.M. Kleijn (Rentekas)
 • HR 26 juni 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2690, NJ 1998/745 m.nt. P. Van Schilfgaarde (Aerts q.q./ABN AMRO)
 • HR 16 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK0274, JOR 2010/34 m.nt. A.J. Tekstra
 • HR 25 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO7109, JOR 2014/271 m.nt. N.E.D. Faber & N.S.G.J. Vermunt (ING/Hielkema)
 • HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3149, JOR 2018/159 m.nt. N.E.D. Faber (Roeffen q.q./Ontvanger)
 • HR 7 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:858, JOR 2019/270 m.nt. A.J. Tekstra

Verder lezen?

 • J. Tekstra, Handboek fiscaal insolventierecht, Den Haag: Sdu 2017.
 • H.M. van Oers, De doorstart bij van een BV bij insolventie, Deventer: Wolters Kluwer 2020.
 • J. Tekstra, ‘De WHOA en de fiscaliteit’, FIP 2019/168.
 • M. Wibier, ‘De fiscale pauliana van artikel 33a Invorderingswet 1990: wel fiscaal, geen pauliana’, FIP 2019/129.
 • J. Tekstra, ‘Het bodem(voor)recht van de fiscus bij faillissement: to be or not to be?’ Ars Aequi 2019, p. 848-853.
 • G.A. Heijnen, ‘De btw-aspecten van financiële herstructureringen’, TFO 2019/162.2.

U kunt het webinar bekijken op een moment dat het u schikt.

Docent

Mr. dr. Ton Tekstra
Mr. dr. Ton Tekstra, advocaat Blauw Tekstra Uding

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer een uur na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

ORDE_PO_1  KNB-logo web

Daarom dit webinar

 • Uw kennis volledig up-to-date
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Geen reistijd

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl