Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Actualiteiten Hoofdelijkheid en borgtocht I - juni 2020

 • Doelgroep: Advocaten, juristen en bankmedewerkers
 • Niveau: Verdiepend
 • Opgenomen in: juni 2020 | nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt NOvA
 • Prijs: € 100,-  (vrijgesteld van btw)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels

bekijken

In twee webinars van ieder één uur spreekt Verdaas over de figuren hoofdelijkheid en borgtocht. In dit eerste webinar bespreekt hij de volgende drie onderwerpen:

 • het onderscheid tussen hoofdelijkheid, borgtocht en garanties;
 • de rechtsverhouding tussen de schuldeiser en de hoofdelijk verbonden schuldenaar, borg of garant; en
 • het onderscheid tussen de particuliere borgtocht en de zakelijke borgtocht.

Verdaas bespreekt onder meer hoe je moet bepalen met welke figuur je te maken hebt en wat de rechtsgevolgen zijn van elke figuur. Ook komt aan te orde in hoeverre partijen de vrijheid hebben hun onderlinge rechtsverhouding zelf in te vullen. Het praktisch zeer relevante onderscheid tussen de particuliere borgtocht en de zakelijke borgtocht wordt toegelicht aan de hand van de standaardarresten op dit terrein.

Jurisprudentie

Hoofdelijkheid, borgtocht en garantie

Particuliere en zakelijke borg – eerste uitzondering

 • HR 31 mei 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0260, NJ 1991/777 m.nt. E.A.A. Luijten (Fiets-o-fit/mr. Knook)
 • HR 26 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AY9678, JOR 2007/80 m.nt. N.E.D. Faber (Steins/ING)

Particuliere en zakelijke borg – tweede uitzondering

Verder lezen?

 • J.L. Bergervoet, Borgtocht, Serie onderneming en recht deel 84, Deventer: Kluwer 2014
 • J.M. Klaassen, ‘hoofdelijkheid of borgtocht wat zal het wezen?’, WPNR 1998/6316, p. 347-351
 • H. van Boom, Hoofdelijke verbintenissen, Deventer: Kluwer 2016
 • A.J. Smelt, ‘De normale bedrijfsuitoefening van art. 1:88 lid 5 BW, WPNR 2017/7166, p. 785-792

Thema's die in deel I aan bod komen:

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid, borgtocht of garantie?
 • Rechtsverhouding tussen schuldeiser en hoofdelijk schuldenaar, borg of garantie?
 • Particuliere of zakelijke borg?

Volg het webinar live op 22 juni 2020 van 13:30 tot 14:30 uur, of kies na 22 juni 2020 zelf een moment om het webinar terug te kijken.

Na het volgen van dit webinar bent u goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom hoofdelijkheid en borgtocht.

Docent

Ronald Verdaas
Mr. Ronald Verdaas, zelfstandig advocaat, senior onderzoeker Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Radboud Universiteit

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar

 • Een helder overzicht van actuele ontwikkelingen rondom hoofdelijkheid en borgtocht
 • Praktische tips
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Geen reistijd

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl