Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Financiering, Zekerheden & Insolventie - Actualiteiten Overeenkomsten in faillissement, deel 1

 • Doelgroep: Advocaten en notarissen
 • Opgenomen in: januari 2020 | Nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt en NOvA en KNB
 • Prijs: € 100,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: FZI

bekijken

In een uur op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van Financiering, Zekerheden en Insolventie

Dit webinar vormt deel I van een tweedelig webinar over overeenkomsten in faillissement. In dit deel worden de algemene uitgangspunten en regels voor de behandeling van overeenkomsten in faillissement besproken. In deel II wordt een aantal specifieke overeenkomsten zoals rentevorderingen, duurovereenkomsten en wederkerige overeenkomsten besproken.

Het webinar begint met een analyse van de uitgangspunten voor overeenkomsten tijdens faillissement. Een belangrijk uitgangspunt is dat overeenkomsten in beginsel niet worden gewijzigd door faillissement en dat de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen geen invloed ondervinden van de faillietverklaring. Tegelijkertijd worden de wijze en mogelijkheden van nakoming wel geraakt door de faillietverklaring. In dit verband worden de arresten Berzona en Bowie Recycling uitgebreid besproken. Door deze onzekerheid worden in contracten in de praktijk insolventieclausules opgenomen, waarin nader wordt geregeld wat de bevoegdheden van partijen zijn bij het faillissement van de wederpartij. De arresten BabyXL en Megapool zijn relevant bij de uitleg van zo’n insolventieclausule.

Vervolgens gaat Van Hees in op de overeenkomst als vermogensbestanddeel. Hij plaatst de ontwikkelingen van het faillissement hierbij in historisch perspectief om aan te geven waarom contractsovername ex art. 6:159 BW de enige mogelijkheid is voor de curator. Overeenkomsten zijn immers geen overdraagbare vermogensrechten. Van Hees legt uit waarom deze wettelijke regeling tekort schiet en ingegrepen zou moeten worden in het vermogensrecht door overeenkomsten aan te merken als overdraagbare goederen.

Ten slotte wordt deel I van de vorderingen uit overeenkomsten besproken (zie voor deel II het webinar ‘Overeenkomsten in faillissement deel II’). De situatie van vóór het arrest Koot beheer/ Tideman wordt vergeleken met die van erna.

Overzicht jurisprudentie

Uitgangspunten

Overeenkomsten als vermogensbestanddeel

Vorderingen op de gefailleerde

 • HR 12 januari 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC2325, NJ 1990/662 m.nt. P. van Schilfgaarde (Van Gelder Papierfabriek)
 • HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, JOR 2013/224 m.nt. G.A.J. Boekraad (Koot Beheer/ Tideman)
 • HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681, JOR 2015/175 m.nt. N.E.D. Faber en N.S.G.J. Vermunt (Berzona)
 • HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1294, JOR 2016/ 290 m.nt. J.J. van Hees (Boele II)
 • HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278, JOR 2017/117 m.nt. J.J. van Hees (Hansteen/ Verwiel q.q.)
 • HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424, JOR 2018/254 m.nt. N.E.D. Faber en N.S.G.J. Vermunt (OSX II)
 • HR 9 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2067, NJ 2018/464 m.nt. F.M.J. Verstijlen (De Klerk q.q./ Hautvast)

Verder lezen?

 • A.J. Smelt, ‘Rente in faillissement: verificatie, verjaring en voldoening uit een boedeloverschot’, TvI 2017/4.
 • M. Wibier, ‘Berzona is geen vergissing, wat nu?’, MvV 2018/12, p. 379-382.
 • A.J. Broekraad, ‘Over fixatie en verificatie van vorderingen’, TvI 2019/4.

Dit webinar is het eerste webinar van twee webinars waarin de nadruk ligt op de jurisprudentie van de afgelopen 6 maanden. Informatie over het tweede webinar vindt u hier.

Kies zelf een moment om het webinar te bekijken.

Docent

Prof. mr. Jako van Hees
Prof. mr. Jako van Hees, advocaat bij RESOR en hoogleraar Burgerlijk recht Radboud Universiteit

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer een uur na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

ORDE_PO_1  KNB-logo web

Daarom dit webinar

 • Uw kennis volledig up-to-date
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Geen reistijd

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl