Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Oneigenlijke achterstellingen- oktober 2020

 • Doelgroep: Advocaten, juristen en bankmedewerkers
 • Niveau: Verdiepend
 • Opgenomen in: oktober 2020 | Nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt NOvA
 • Prijs: € 100,- (vrijgesteld van btw)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels.

bekijken

Wat moet u nooit vergeten bij een achtergestelde vordering?

Achtergestelde vorderingen zijn een bijzondere financieringsvorm. Investeerders kunnen er hun risico mee beperken. Er wordt een onderscheid

Pannevis gaat in twee webinars van een uur uitgebreid in op de figuur van achtergestelde vorderingen. Dit tweede webinar gaat over oneigenlijk achtergestelde vorderingen. Hij bespreekt de oneigenlijke achterstelling aan de hand van de volgende onderwerpen:

 • De belangrijkste verschijningsvormen. Pannevis bespreekt drie constructies om een oneigenlijke achterstelling vorm te geven: door aanpassing van de opeisbaarheid van de vordering, door het overeenkomen van een doorstortplicht of door de verpanding van de vordering van de junior aan en ten behoeve van de senior.
 • De praktische gevolgen van een oneigenlijke achterstelling, zoals de mogelijkheid om af te lossen, te verrekenen en beslag te leggen. Ook behandelt Pannevis of de oneigenlijke achterstelling tegen derden kan worden ingeroepen en welke consequenties een doorstortplicht heeft voor de vordering van de junior.
 • Samenloop tussen oneigenlijke achterstelling met andere figuren. Pannevis laat zien op welke wijze klassieke zekerheidsrechten of persoonlijke zekerheidsrechten kunnen worden gecombineerd met een oneigenlijke achterstelling.
 • Insolventierechtelijke vraagstukken. Pannevis behandelt onder meer of de crediteur van een niet-opeisbare vordering het faillissement van zijn debiteur kan aanvragen, of een oneigenlijk achtergestelde vordering geverifieerd kan worden en hoe de schuldeiser met een oneigenlijke achtergestelde vordering moet worden behandeld in een akkoord.

Jurisprudentie

Verder lezen?

 • B. Pannevis, Achtergestelde vorderingen (O&R 114), Deventer: Wolters Kluwer 2019.
 • Asser/Van Mierlo & Krzeminski 3-VI Zekerheidsrechten 2020, nr. 15-16.
 • Van Hees, ‘De behoefte van de schuldeiser aan zekerheid; achtergestelde vorderingen na 30 jaar nog eens bezien’, TvI 2020/47, p. 338-343.
 • N.B. Pannevis, ‘Over het opstellen van achterstellingsovereenkomsten’, WPNR 2020/7299, p. 749-756.

Vragen waarop u antwoord krijgt:

 • Welke gevolgen heeft een achterstelling?
 • Waarop moet u letten bij het achterstellen van een vordering?
 • Waarop moet u letten bij het verlenen van achtergestelde leningen?
 • Hoe past u achterstellingen toe in de financieringsstructuur?

Docent

Mr. drs. Niels Pannevis
Mr. drs. Niels Pannevis, associate Resor N.V.

Waardering

8,1

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom deze cursus

 • Actueel en praktijkgericht
 • Helder overzicht van de laatste stand van zaken rondom achtergestelde vorderingen
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Geen reistijd

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl