Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Zekerheid op buitengaatse installaties - november 2020

 • Doelgroep: Advocaten, juristen en bankmedewerkers
 • Niveau: Verdiepend
 • Opgenomen in:  november 2020  | nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt NOvA
 • Prijs: € 100,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Dit webinar maakt deel uit van de CPO-serie 'Klimaat en Recht'

knop bekijken

Windturbines in extraterritoriale wateren: kent u de goederenrechtelijke consequenties?

Voor de transitie naar een hernieuwbare energievoorziening wil de Nederlandse staat de komende jaren grote windparken realiseren op de Noordzee. Deze windparken komen buiten de Nederlandse territoriale wateren. 

In dit webinar gaat Ben Schuijling in op de problematiek die hierbij komt kijken. De privaatrechtelijke status van de windturbines die op het Nederlands continentaal plat worden geplaatst, is namelijk verre van duidelijk.

Voor de financiering van de investeringen voor dit project is het van belang dat zekerheidsrechten kunnen worden gevestigd en uitgewonnen op deze extraterritoriale windparken. Er bestaat echter discussie over het antwoord op de vraag of buiten de territoriale wateren goederenrecht kan gelden. Een complicerende factor hierbij is dat het openbaar register voor onroerende zaken ophoudt bij de buitengrens van de territoriale zee.

Het webinar is een bewerkte versie van de rede die Ben Schuijling op 3 december 2020 uitsprak bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit. Het webinar is opgezet als een betoog en wijkt daardoor wat af van de gebruikelijke vorm van een webinar.

Na afloop bent u op de hoogte van de goederenrechtelijke problematiek van windparken op de Noordzee. Ook kunt u daarvoor een aantal potentiële oplossingen aanreiken.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Wat zijn de plannen met windenergie op zee?
 • Geldt er goederenrecht op het continentaal plat en zo ja, van welke staat?
 • Wie wordt eigenaar van een installatie die op zee wordt gebouwd, zoals een windturbine?
 • Kunnen op het windpark zekerheidsrechten rusten?
 • Hoe kunnen die zekerheidsrechten worden uitgewonnen?

Docent

Prof. mr. Ben Schuijling
Prof. mr. Ben Schuijling, hoogleraar Burgerlijk recht en directeur OO&R  Radboud Universiteit

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar

 • De goederenrechtelijke problematiek van windturbines op zee helder in kaart gebracht
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Gemakkelijk te volgen vanaf uw werkplek of thuis

knop bekijken

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer een uur na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl