Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Cursus Bestuurdersaansprakelijkheid

 • Doelgroep: Advocaten, notarissen, juristen
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 15 november 2022 van 9.30 uur tot 16.45 uur
 • Locatie: nhow te Amsterdam
 • Aantal: Maximaal 35 deelnemers
 • Punten: 6 PO-punten NOvA en KNB
 • Prijs: € 655,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van BTW)
  Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Faillissement, betalingsonwil, milieuovertredingen, aansprakelijkheid, bestuurders

inschrijven

Bent u goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom bestuurdersaansprakelijkheid?

Op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid zijn er diverse belangrijke actuele ontwikkelingen. In deze cursus gaan de docenten daarop uitgebreid in. Aan de orde komen bestuurdersaansprakelijkheid bij uitkeringen, in faillissement, wegens selectieve betaling en betalingsonwil, en bij milieuovertredingen. Ook maken ze een vergelijking tussen de verschillende wetenschapscriteria die in de recente jurisprudentie zijn gehanteerd in verband met de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders jegens de vennootschap, crediteuren en aandeelhouders.

Daarnaast bespreken ze veelgemaakte fouten en valkuilen. Een veel gemaakte fout in algemene zin is bijvoorbeeld dat in bestuurdersaansprakelijkheidszaken onvoldoende gesteld wordt over de geobjectiveerde wetenschap van de betrokken bestuurder op het betrokken moment. In zaken over aansprakelijkheid op grond van 2:138/248 BW gaat het in de praktijk wel mis bij de toepassing van de bewijsvermoedens van lid 2 van die artikelen.

En er zijn meer valkuilen als het gaat om bestuurdersaansprakelijkheid. In zaken over uitkeringen is een misvatting dat de aandeelhouder ook aansprakelijk kan zijn voor de gevolgen van de onrechtmatige uitkering. Daar waar het gaat over selectieve betalingen is een bekende misvatting dat betalingen na een bepaalde peildatum in beginsel onrechtmatig zouden zijn. En bij milieuovertredingen is een discussiepunt of de kosten van bestuursrechtelijke handhaving (boete, last onder dwangsom en bestuursdwang) op de bestuurder kunnen worden verhaald.

Een van de belangrijkste vragen daarnaast is of de bestuurder persoonlijk als overtreder van een milieurechtelijke norm kan worden gezien en welke criteria in dat geval moeten worden gehanteerd voor de beoordeling van zijn aansprakelijkheid.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement (art. 2:138/248 BW)
 • Bestuurdersaansprakelijkheid bij uitkeringen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid wegens selectieve betaling en betalingsonwil
 • Bestuurdersaansprakelijkheid bij milieuovertredingen
 • Het wetenschapscriterium bij bestuurdersaansprakelijkheid

Docenten

Bekkum, Jaron van
Mr. drs. Jaron van Bekkum, advocaat en partner Lemstra Van der Korst

Karapetian, Arpi
Mr. dr. Arpi Karapetian, universitair docent privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen

Thiel, Stein van
Mr. Stein van Thiel, advocaat en partner Evers Soerjatin

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

6 PO-puntenKNB-logo web

Daarom deze cursus

 • De actuele ontwikkelingen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid helder en diepgaand uiteengezet
 • Actueel en praktijkgericht
 • Aandacht voor veelgemaakte fouten en valkuilen

Voor € 740,- extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.395,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor  bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 740,- volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

inschrijven

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied