De universitaire opleider voor scherpe juristen

Cursus Overnamepraktijk voor advocaten: het proces, de valkuilen en de uiteindelijke transactie

 • Doelgroep: Advocaten en notarissen
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 1 en 29 november 2023 van 15.00 uur tot 20.00 uur
 • Locatie: La Vie Meeting Centre te Utrecht
 • Aantal: Maximaal 35 deelnemers
 • Punten: 8 PO-punten NOvA, KNB
 • Prijs: € 819,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Ondernemingsrecht, overname, intentieovereenkomst, koopovereenkomst en claims

inschrijven

Verdiep uw kennis over het fusie- en overnameproces

Het begeleiden van een fusie of overname is het begeleiden van een juridisch proces, maar juridisch adviseurs worden vaak pas betrokken op het moment dat er al op hoofdlijnen overeenstemming is over de overname. Van u wordt dan verwacht dat u, meestal onder tijdsdruk, complexe vragen kunt beantwoorden, de intentieovereenkomst opmaakt of beoordeelt.

Het overname proces begint vaak met de bedrijfswaardering, het vaststellen van een bandbreedte voor de vraagprijs van het te verhandelen object en de signalering van dealbreakers en prijsverlagers. In het eerste deel van de cursus leert u het verband leggen tussen de economische waarde van een bedrijf, de koopprijs en de economische risico’s. Waar liggen de raakvlakken van de economische praktijk met de juridische praktijk.

Het juridische proces van een fusie of overname kan worden onderscheiden in vier fasen:

 • Intentieovereenkomst
 • Due diligence-onderzoek
 • Koopovereenkomst
 • Claims achteraf

In het tweede deel van de cursus leert u de belangrijkste knelpunten in elke fase van het overnameproces te herkennen. Verschillende oplossingen voor deze knelpunten komen uitgebreid aan bod. Na deze cursus kunt u onder meer in een vroegtijdig stadium signaleren of er vanuit de waardering van de onderneming (economische) risico’s zijn waarvan u verwacht dat die in de uiteindelijke prijs en transactievoorwaarden een rol gaan spelen. Ook leert u hoe u om kunt gaan met de bevindingen uit het due diligence-onderzoek en weet u welke effecten invloed hebben op de uiteindelijke prijs van de aandelen.

In deze cursus komen alle aspecten van het fusie- en overnameproces aan bod, met daarbij de oplossingen waarmee u in uw m&a-praktijk direct aan de slag kunt.

Vragen waarop u antwoord krijgt:

 • Welke vragen moet u in een overnameproces stellen, en dan met name in de beginfase?
 • Wat zijn valkuilen en risico’s waardoor een bedrijf te hoog of te laag gewaardeerd wordt?
 • Hoe kunt u de economische risico’s die volgen uit een waardering borgen in de transactiedocumentatie?
 • Hoe moet u omgaan met een dataroom en marktgevoelige informatie?
 • Wat te doen met afspraken over variabele koopsom (earn-out, omzetgaranties, put- en callopties)?
 • Hoe gaat u om met de periode tot de balansdatum, de periode vanaf de balansdatum tot en met afsluiting van het due diligence-onderzoek, en de periode tussen de afsluiting van het due diligence-onderzoek en de closing?

Docenten

Teggelaar, Tom
Mr. Tom Teggelaar, Advocaat Poelmann van den Broek N.V.
Jetten, Jacques
Jacques Jetten, Management Partner, Aeternus Corporate Finance
Segers, Peter
Peter Segers, Senior Analist, Aeternus Corporate Finance

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

8 PO-punten

Daarom deze cursus

 • Een overzicht van de belangrijkste knelpunten in elke fase van het overnameproces
 • Praktische oplossingen voor de fusie- en overnameproblematiek
 • U leert het fusie- en overnameproces van a tot z te begeleiden en in goede banen te leiden

inschrijven

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied