De universitaire opleider voor scherpe juristen

Cursus Recht, milieu & klimaat: comply or be sued

 • Doelgroep: Advocaten,  bedrijfsjuristen
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 16 november 2023 van 09.30 uur tot 17.00 uur
 • Locatie: Utrecht
 • Aantal: Maximaal 25 deelnemers
 • Punten: 6 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 655,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: klimaat en recht, mensenrechten, duurzaam ondernemen, circulaire economie, rechten van natuur

inschrijven

Hoe ga je als jurist om met rechts(on)zekerheid en met ‘het juiste doen’ als het gaat om duurzaamheid?

Het recht over duurzaamheid, klimaat en leefomgeving is in ontwikkeling. Dat leidt in toenemende mate tot nieuwe regelgeving. Ook komen steeds vaker vragen over ‘goed gedrag’ van ondernemingen bij de rechter terecht. Onderwerpen als klimaatverandering, de energietransitie, verbetering van biodiversiteit en circulaire economie en mensenrechten krijgen nationaal en internationaal steeds meer vorm in het recht. Dat geldt ook voor rechten van de natuur. In deze cursus schetsen de docenten deze rechtsontwikkeling en verkennen in welke richting die verder vorm krijgt. Ze plaatsen deze ontwikkelingen in een breder perspectief.

Expliciet staan de docenten daarbij stil bij de rol en verplichtingen van bedrijven. Wat heb je als jurist nodig om hieraan invulling te geven? Aan de hand van een uitgebreide casus worden de vraagstukken waarmee juristen in de praktijk te maken krijgen verkend. Hoe ga je om met rechtszekerheid versus ‘het juiste doen’ en hoe adviseer je daarover? Bewustwording, een andere manier van kijken en ook andere vaardigheden kunnen daarbij helpen. Veel juristen onderschatten nog wat op er op dit gebied op hen afkomt.

De cursus is interessant voor iedere jurist die op zoek is naar de juridische ontwikkelingen rond duurzaamheid in de maatschappelijke context. Na afloop heeft u handvatten om die rechtsontwikkeling te duiden en daaraan in uw praktijk invulling te geven.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • mensenrechten
 • kinderrechten
 • rechten van toekomstige generaties in relatie tot de leefomgeving en het klimaat
 • (aankomende) duurzaamheidswetgeving
 • duurzaam ondernemen
 • circulaire economie
 • rechten van de natuur
 • de rol van en verplichtingen van bedrijven
 • jurisprudentie Europees Hof van de Rechten van de Mens
 • Shell-uitspraak

Docenten

Ekdom, Renkse van

Mr. Renske van Ekdom, Senior legal counsel/Advocaat bij Vattenfall N.V.

Venis, Jan van de

Mr. Jan van de Venis, Human Rights, Ombudsperson for Future Generations and Rights of Nature expert, TEDx speaker, DeSpreker.nl

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

6 PO-punten

Daarom deze cursus

 • Inzicht in de juridische ontwikkelingen rondom duurzaamheidsvraagstukken
 • Bewustwording van de ontwikkelingen waarmee juristen te maken krijgen
 • Handvatten om te adviseren over duurzaamheid

inschrijven

Voor € 845,- extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.500,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 845,- volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied