De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Cursus Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in de praktijk

 • Doelgroep: Notarissen, advocaten en andere juridische adviseurs in de ondernemingsrechtpraktijk
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 11 mei 2023 van 13.30 uur tot 17.00 uur
 • Locatie: Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas
 • Aantal: Maximaal 30 deelnemers
 • Punten: 3 PO-punten NOvA en KNB
 • Prijs: € 459,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Ondernemingsrecht, WBTR, toezicht, rechtspersonen

inschrijven

Kent u de aandachtspunten van de WBTR?

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (de WBTR) heeft belangrijke gevolgen (gehad) voor de praktijk. In deze cursus geven de docenten een overzicht van deze gevolgen en een toelichting op aandachtspunten vanuit de praktijk. Aan de orde komen thema’s als corporate governance, aansprakelijkheid, ontslag van bestuurders en commissarissen van een stichting en de Wwft. Ze bespreken concrete bepalingen voor statuten en reglementen en delen praktijkervaringen.

Ook gaan de docenten in op voor de praktijk lastige kwesties. In welke gevallen is het bijvoorbeeld praktisch en wenselijk om tegenstrijdig belang als vorm van belet in de statuten op te nemen? Wat zijn de risico's als statuten niet gewijzigd worden binnen de wettelijke overgangsperiode? Leiden de nieuwe wettelijke ontslaggronden er in de praktijk toe dat stichtingsbestuurders gemakkelijker door de rechter kunnen worden ontslagen?

Deze cursus heeft een praktijkgerichte insteek en de docenten prikkelen de deelnemers om met elkaar van gedachten te wisselen. U kunt vooraf uw vragen of gewenste onderwerp(en) doorgeven zodat de docenten daarmee rekening kunnen houden in de voorbereiding op de cursus. Na uw inschrijving ontvangt u daarvoor een online vragenformulier.

Na afloop van de cursus kunt u uw cliënten concreet adviseren over de gevolgen van de WBTR.

Thema's die onder meer aan bod komen:

1. Historische context

 • Aanleiding: rapport commissie Halsema
 • Knelpunten

2. Corporate governance

 • Invulling taakvervulling per rechtsvorm
 • One-tier board
 • Functie, taken en verantwoordelijkheden toezichthoudend orgaan
 • Belet en ontstentenis
 • Tegenstrijdig belang als vorm van belet
 • Meervoudig stemrecht
 • Gevolgen van de WBTR voor financiële instellingen

3. Aansprakelijkheid

 • Bestuurders en toezichthouders
 • Bewijsvermoeden bij faillissementsaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid na enquête

4. Ontslag van bestuurders en commissarissen van een stichting

 • Ontslaggronden, risico en verzekering
 • Laatste jurisprudentie

5. De WBTR en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

 • Bepaal de UBO
 • Omgaan met terugmeldingen UBO-register

Docenten

Snijder-Kuipers, Birgit
Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder het ondernemingsrecht in relatie tot fraudebestrijding, Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek

Solinge, Gerard van
Prof. mr. Gerard van Solinge, hoogleraar Ondernemingsrecht Radboud Universiteit en advocaat Allen & Overy

Docentwaardering

8,8

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

3 PO-punten     KNB-logo

Daarom deze cursus

 • Een overzicht van de gevolgen van de WBTR voor de praktijk
 • Actuele thema’s
 • Praktijkgericht

Voor € 1.041,- extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.500,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 1.041,- volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

inschrijven

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied