De universitaire opleider voor scherpe juristen

Van der Heijden-congres 'Grensoverschrijdend ondernemingsrecht'

  • Doelgroep: advocaten, (kandidaat-)notarissen, leden van de rechterlijke macht, wetenschappers, juristen werkzaam bij banken, verzekeraars, andere financiële ondernemingen, pensioenfondsen, financiële toezichthouders, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Veiligheid en Justitie en legal counsels
  • Data en tijden: 24 november 2023 van 14.00 - 18.30 uur met aansluitend diner en 25 november 2023 van 09.30 - 13.00 uur
  • Locatie: Radboud Universiteit, Nijmegen
  • Punten: 7 PO-punten NOvA en KNB (voor 2 dagen)
  • Prijs: € 525,- inclusief diner (vrijgesteld van btw). Prijs is inclusief de bundel in de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut. Deze bundel ontvangt u enkele maanden na het congres.
  • Deze cursus valt niet binnen het Altijd scherp-abonnement
  • Trefwoorden: Ondernemingsrecht, Van der Heijden-congres, Grensoverschrijdend, Van der Heijden Instituut, Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, Wet Vifo

inschrijvenknop
Na inschrijving komt u automatisch op de wachtlijst. Bij voldoende plek ontvangt u een e-mail met de definitieve bevestiging van uw deelname. Medewerkers van OO&R-partnerkantoren krijgen voor het partnerkantoor gereserveerde stoelen toegewezen.*

Het Van der Heijden-congres gaat over het uiterst actuele onderwerp Grensoverschrijdend ondernemingsrecht. Dit najaar staat de internationale dimensie van ons ondernemingsrecht centraal. Denk aan de gloednieuwe Wet Vifo, grensoverschrijdende verrichtingen met én zonder Mobilititeitsrichtlijn, fiscale en medezeggenschapsaspecten in een internationale context, beursvennootschappen in den vreemde en de grensoverschrijdende waardeketen. En hoe zit het nu met de zorgplichten? Strekken zij zich uit tot ver buiten Nederland en Europa? U krijgt inzicht en antwoord tijdens het Van der Heijden-congres op 24 en 25 november 2023.

Programma

Vrijdag 24 november

Inleiding dagvoorzitter - prof. mr. Claartje Bulten, hoogleraar Ondernemingsrecht Radboud Universiteit

Mobiliteitsrichtlijn - mr. dr. Nadia Kreileman, universitair docent Van der Heijden Instituut en advocaat De Brauw Blackstone Westbroek

Grensoverschrijdende transacties zonder richtlijn - prof. mr. Martin van Olffen, hoogleraar Ondernemingsrecht Radboud Universiteit en notaris De Brauw Blackstone Westbroek

Fiscaliteit, een gesprek - prof. Jaap Bellingwout, hoogleraar Belastingrecht Vrije Universiteit en partner KPMG & Sebastiaan de Buck, vice-president Tax Unilever

Over de waardeketen en zijn schakels: begrip, reikwijdte en mogelijke nevenwerkingen - prof. mr. Marieke Wyckaert, hoogleraar Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven

Het stelsel van investeringstoetsing in Nederland, een overzicht - drs. Ivo Nobel, hoofd Bureau Toetsing Investeringen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Over beursvennootschappen in den vreemde en de wereld van gisteren - prof. mr. Steven Hijink, hoogleraar Jaarrekeningenrecht Radboud Universiteit en advocaat Stibbe

Diner Landgoed Brakkesteyn


Zaterdag 25 november

Het ontbreken van grenzen - prof. mr. Gerard van Solinge, hoogleraar Ondernemingsrecht Radboud Universiteit en advocaat Allen & Overy

Grensoverschrijdende litigation - mr. dr. Daniella Strik, advocaat Linklaters

Grensoverschrijdende medezeggenschap, een gesprek - mr. dr. Hanneke Bennaars, arbeidsrechtadvocaat Allen & Overy & mr. dr. Marnix Holtzer, advocaat DLA Piper

Grensoverschrijdende zorgplichten - prof. mr. Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit van Amsterdam

Ethische grenzen aan grenzeloos ondernemen? - Filosoof en (oud-)Denker des Vaderlands prof. dr. Paul van Tongeren, hoogleraar Wijsgerige ethiek Radboud Universiteit

Afsluiting en slotwoord door de dagvoorzitter

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

*Maximaal aantal personen per kantoor

  • Om medewerkers van zoveel mogelijk verschillende kantoren aan het congres te laten deelnemen, worden per kantoor maximaal 10 personen toegelaten.
  • Voor medewerkers van OO&R-partnerkantoren worden per kantoor 20 stoelen gereserveerd.

Als de belangstelling voor het congres binnen uw kantoor groot is, verzoeken wij u om intern te overleggen welke medewerkers namens uw kantoor aan het congres deelnemen. Medewerkers van een kantoor met verschillende vestigingen worden gerekend tot hetzelfde kantoor. Dit geldt eveneens voor een kantoor waarbinnen advocaten en (kandidaat-)notarissen samenwerken.

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

7 PO-punten KNB-logo web

inschrijvenknop
Na inschrijving komt u automatisch op de wachtlijst. Bij voldoende plek ontvangt u een e-mail met de definitieve bevestiging van uw deelname. Medewerkers van OO&R-partnerkantoren krijgen voor het partnerkantoor gereserveerde stoelen toegewezen.*

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl