De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Webinar De Europese rechtsbescherming voor banken rond Europees toezicht en toezichtrecht

 • Doelgroep: Advocaten, juristen, bankmedewerkers, financieel recht juristen, advocaten, wetenschappers, beleidsmakers en Europees recht juristen
 • Opgenomen in: maart 2022 | nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt NOvA
 • Prijs: € 77,50 (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Europees recht, Europees financieel toezichtrecht, Single Rulebook, Single Supervisory Mechanism (SSM)

Knop Bekijken

Voorkom fouten in procedures over financieel toezichtrecht

De Europese harmonisering van het financieel toezichtrecht is sinds de financiële crisis van 2008 sterk toegenomen. Zo is bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank (ECB) sinds de oprichting van de Bankenunie in 2014 verantwoordelijk voor het prudentiële toezicht op banken. De Europeanisering van de regelgeving en het toezicht betekent dat ook rechtsbescherming in toenemende mate naar het Europees niveau verplaatst.

Deze ontwikkeling levert ingewikkelde vragen op over de rechtsbescherming voor banken. Het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk tegen welke handelingen van (Europese) autoriteiten een rechtsgang openstaat en of deze voor de Europese of nationale rechter beschikbaar is. Om te voorkomen dat een verkeerde procedure wordt gevolgd of mogelijkheden over het hoofd worden gezien, is een goed begrip van de verdeling van de jurisdicties en bevoegdheden van de Europese en nationale rechters essentieel.

In dit webinar geeft de docent een actueel en gedetailleerd overzicht van het Europese systeem van rechtsbescherming voor banken ten aanzien van Europese regelgeving en Europees toezicht. Welke mogelijkheden hebben banken bijvoorbeeld om Europese prudentiële regelgeving (het zogenaamde ‘Single Rulebook’) en toezichtbesluiten van de ECB in context van haar taken onder het Single Supervisory Mechanism (SSM) aan het Europese Hof van Justitie voor te leggen? De docent gaat aan de hand van recente Europese jurisprudentie ook uitgebreid in op actuele vraagstukken zoals de mogelijkheid om level 3 ‘soft law’-handelingen en ‘composite procedures’ aan gerechtelijke controle te onderwerpen.

Na afloop weet u hoe banken de wettigheid van Europees toezichtrecht en toezichtbesluiten door de Europese rechters kunnen laten toetsen.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Europese systeem van rechtsbescherming voor banken
 • Het Single Rulebook
 • Het Single Supervisory Mechanism
 • Level 3 ‘soft law’-handelingen
 • Composite procedures
 • Recente Europese jurisprudentie

Docent

 • Dr. mr. Mirik van Rijn, Juridisch adviseur De Nederlandsche Bank, fellow Financial Law Centre Radboud Universiteit

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar

 • Een uitvoerig overzicht van de mogelijkheden en beperkingen voor banken om de wettigheid van Europees toezichtrecht en toezichtbesluiten door de Europese rechters te laten toetsen
 • Recente jurisprudentie
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Knop Bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl