De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Cursus Ruimtelijke ontwikkeling en stikstof

 • Doelgroep: Advocaten, bedrijfs- en overheidsjuristen
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 3 juli 2023 van 09.00 tot 12.30 uur
 • Locatie: BCN Utrecht CS
 • Aantal: Maximaal 25 deelnemers
 • Punten: 3 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 459,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Bestuursrecht, Stikstof, PAS, ADC-toets

inschrijven

Stikstofproblematiek vanuit verschillende invalshoeken: kunt u de procesrisico’s goed inschatten?

De stikstofproblematiek is nog steeds een heet hangijzer voor de beschermde natuur en bij ruimtelijke ontwikkelingen. De stikstofovermaat moet worden teruggedrongen om de beschermde natuur veilig te stellen. Regelmatig lopen bovendien nieuwe ontwikkelingen stuk vanwege de stikstofuitstoot.

In het eerste deel van deze cursus duiden Tycho Lam en Rachid Benhadi de actualiteit rondom de stikstofproblematiek. Aan de hand van concrete voorbeelden bespreken zij mogelijke oplossingen.

De docenten gaan in op recente wetgeving en actualiteiten in de rechtspraak. Zij stippen ook de discussiepunten die in de praktijk spelen en waar de hoogste bestuursrechter nog een oordeel over moet geven.

In het tweede deel van de cursus gaat Bondine Kloostra in op de vraag in hoeverre er voor natuurbescherming in de toekomst voldoende lessen zijn getrokken uit de PAS-uitspraken en de daarna verschenen uitspraken van de hoogste bestuursrechter. In hoeverre verschilt de ‘ontwikkelruimte’ onder de PAS-uitspraken van de ‘milieuruimte’ die met een stikstofregistratiesysteem onder de Spoedwet aanpak stikstof is voorzien en in hoeverre wordt de stikstofbelasting voldoende teruggedrongen om de beschermde natuur veilig te stellen? Verder komt aan de orde in hoeverre “bestaand gebruik” een bestaand recht voor vervuilers oplevert en hoe het Europese Hof hierover oordeelt. Tot slot zal Bondine Kloostra in het tweede deel reflecteren op het eerste gedeelte.

Na afloop van deze cursus kunt u de met stikstof samenhangende procesrisico’s beter inschatten.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • de verzwaarde eisen die in de jurisprudentie worden gesteld aan een passende beoordeling;
 • de Spoedwet Aanpak Stikstof en de betekenis daarvan voor de ontwikkelpraktijk;
 • de provinciale beleidsregels voor intern en extern salderen;
 • oplossingsrichtingen (o.a. intern en extern salderen, bronmaatregelen en de borging daarvan) om plannen en projecten mogelijk te maken;
 • de juridische borging van bronmaatregelen in ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen;
 • de ADC-toets en de toepasbaarheid ervan in de praktijk;
 • privaatrechtelijke risico´s van stikstof in het kader van ontwikkel- en koopovereenkomsten.

Docenten

Lam, Tycho
mr. Tycho Lam, advocaat Hekkelman Advocaten & Notarissen

Benhadi, Rachid
mr. Rachid Benhadi, advocaat Hekkelman Advocaten & Notarissen en promovendus omgevingsrecht (in het bijzonder geluidrecht) Radboud Universiteit

Kloostra, Bondine
mr. Bondine Kloostra, advocaat Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

4 PO-punten

Daarom deze cursus

 • een helder overzicht van de stikstofproblematiek
 • inzicht in de procesrisico’s rondom de stikstofproblematiek
 • mogelijke oplossingsrichtingen voor vastgelopen projecten
 • praktische tips

inschrijven

Voor € 1041,- extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.500,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 1041,-volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied