De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Online cursus Wwft in uw praktijk

 • Doelgroep: Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 8 juni 2023 van 09.30 uur tot 12.45 uur
 • Locatie: Online via Teams
 • Aantal: Maximaal 35 deelnemers
 • Punten: 3 PO-punten NOvA, KNB en KBvG*
 • Prijs: € 370,- inclusief digitaal cursusmateriaal (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Financieel recht, Wwft, UBO-registers, transacties

inschrijven

Voldoet uw kantoor aan de verplichtingen uit de Wwft?

De wetgeving op het gebied van witwassen wijzigt snel: er is een UBO-register voor rechtspersonen en personenvennootschappen en een UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening. Daarnaast zijn er steeds meer wijzigingen, al dan niet op grond van anti-witwasrichtlijnen. In 2022 is een nieuwe supranationale risico assessment gepubliceerd. In 2023 wordt een nieuwe national risk assessment (NRA) ter voorkoming van witwassen en ter bestrijding van terrorismefinanciering uitgebracht. In uw risicobeleid moet u daar rekening mee houden. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Hoe herkent u ongebruikelijke transacties en hoe stelt u risicobeleid op? In deze cursus krijgt u antwoord op deze, en andere, vragen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft, vormt de basis voor het antiwitwasbeleid. Een van de eisen van de Wwft is dat advocaten-, notaris- en accountantskantoren risicobeleid moeten maken. Dat beleid moet concreet zijn, toegespitst op het eigen kantoor. De docent geeft u daarvoor praktische handvatten.

Naast het opstellen van het risicobeleid is het van belang om oog te blijven houden voor risico’s. Concreet betekent dat: oren en ogen goed openhouden en doorvragen waar nodig. Het is nodig om ongebruikelijke transacties te herkennen. In dit kader gaat de docent in op de meest gemaakte fouten in de praktijk. Ook bespreekt ze de knelpunten en terugmeldplicht met betrekking tot de beide UBO-registers (voor rechtspersonen/ondernemingen en voor trusts en fondsen voor gemene rekening) in Nederland.

Na het volgen van de cursus bent u goed op de hoogte van de huidige wetgeving op het gebied van witwassen en bent u in staat om risicobeleid te maken voor uw kantoor.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • UBO-registers
 • Risicobeleid
 • Herkennen van ongebruikelijke transacties

Docent

Birgit Snijder-Kuipers

Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder het ondernemingsrecht in relatie tot fraudebestrijding, Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

3 PO-puntenKNB-logo

Logo KBvG

*Gerechtsdeurwaarders kunnen de KBvG-opleidingspunten bij de KBvG opvragen op basis van hun deelnamecertificaat.

Daarom deze cursus

 • Praktijkgericht
 • Ruimte voor individuele vragen
 • Aandacht voor meest gemaakte fouten in de praktijk

inschrijven

Voor € 1130,- extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.500,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 1130,- volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied