De universitaire opleider voor scherpe juristen

Webinar Erfgrensgeschillen

 • Doelgroep: Advocaten, (kandidaat) notarissen, bedrijfsjuristen
 • Opgenomen in: maart 2022 | nu te bekijken
 • Niveau: Verdiepend en nieuwe inzichten
 • Punten: 2 PO-punten NOvA en KNB
 • Prijs: € 140,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Burgerlijk recht, verjaring, erfdienstbaarheden, eigendom, levering vestiging, beperkte recht

Knop Bekijken

Voorkom fouten rondom erfdienstbaarheden

Erfdienstbaarheden vormen voor de praktijk vaak een lastig onderwerp. U krijgt te maken met vragen als: wat is precies overgedragen of hoe ver strekt het beperkte recht zich uit? Verder houden veel juristen houden vast aan het idee dat een erfdienstbaarheid bijna nooit door verjaring verkregen kan worden. In de literatuur wordt echter op basis van een arrest van de Hoge Raad uit 2015 betoogd dat erfdienstbaarheden door verjaring makkelijker kunnen worden verkregen dan eerder gedacht. In dit webinar gaat de docent op al deze onderwerpen in.

Ook bespreekt ze aan de hand van praktijkcasus veelgemaakte fouten. Verschillende uitlegmaatstaven worden namelijk vaak verkeerd toegepast of men ziet over het hoofd dat er mogelijk een probleem is met de vestiging van de erfdienstbaarheid. Onvoldoende begrip van het samenspel tussen het vaststellen van de inhoud, de verlegging en de wijziging bij erfdienstbaarheden zorgt in de praktijk ook voor fouten.

Na afloop van dit webinar kunt u beoordelen in hoeverre de eigendom is overgegaan en of de erfdienstbaarheid daadwerkelijk is gevestigd. Ook kunt u de regels over de inhoud en wijziging van erfdienstbaarheden toepassen.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Levering, vestiging en uitleg van erfdienstbaarheden
 • Het vaststellen van de inhoud, de verlegging, wijziging en opheffing van erfdienstbaarheden
 • Verkrijging door verjaring

Docent

Tweehuysen, Valerie
Mr. dr. Valérie Tweehuysen, universitair hoofddocent vaksectie Burgerlijk Recht

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

2 PO-punten     KNB-logo

Daarom dit webinar

 • Aan de hand van veelvoorkomende praktijkcasus een helder overzicht van de problematiek van erfdienstbaarheden
 • Actueel en verdiepend
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Knop Bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied