De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Cursus Concern, financiering en aansprakelijkheid

 • Doelgroep: Advocaten (curatoren), (kandidaat-)notarissen, bank- en bedrijfsjuristen, die actief zijn op het niveau van MKB en grootbedrijf
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 30 november 2023 van 09.30 uur tot 17.00 uur
 • Locatie: Van der Valk Zuidas, Amsterdam
 • Aantal: Maximaal 28 deelnemers
 • Punten: 6 PO-punten NOvA en KNB
 • Prijs: € 655,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw). Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Ondernemingsrecht, concernfinanciering, Interne draagplicht, Actio pauliana, Regres en subrogatie

inschrijven

Bent u voldoende voorbereid op de complexe materie van financiering en aansprakelijkheid in concernverband?

(Bancaire) financiering wordt vaak verschaft aan of ten behoeve van een concern. Dat kan klein zijn, bijvoorbeeld een moeder- en een dochtervennootschap, of omvangrijk: een of meer (sub)holdings met vennootschappen op verschillende niveaus en in verschillende jurisdicties, de bekende ‘kerstboom’. De kredietnemers verbinden zich bij concernfinanciering veelal als hoofdelijk schuldenaren. Daarnaast zullen zij en/of andere (concern)vennootschappen zekerheden verschaffen.

In deze cursus gaan de docenten in op de vraag hoe houdbaar de verschafte zekerheden zijn. Bij insolventie of herstructurering zullen bijvoorbeeld vragen rijzen over de externe gebondenheid jegens de financier. Dat geldt ook voor de interne draagplicht van de schuldenaren onderling: hoe zijn regres en subrogatie geregeld? En wat gebeurt bij het uitvaren van een concernvennootschap?

De concernverhouding geeft ook aanleiding tot aansprakelijkheidskwesties. Dit speelt vooral in insolventie- en herstructureringssituaties. Denk bijvoorbeeld aan de (gevolgen van de) 403-verklaring of het wekken van de schijn van kredietwaardigheid (zowel door concernvennootschappen als de financier). Bij de actio Pauliana en/of de onrechtmatige daad speelt de vraag in hoeverre concernvennootschappen en/of de financier(s) aansprakelijk zijn jegens andere concernvennootschappen en derden.

De docenten bespreken concrete bepalingen en voor de praktijk lastige kwesties. Na afloop van deze cursus vindt u gemakkelijker uw weg in de complexe materie van financiering en zekerheden.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Begrip concern (belang), ontwikkelingen in concernherstructurering
 • Ratio van concernfinanciering en vormen van zekerheid
 • Herstructurering: akkoord (o.a. WHOA), pandexecutie van aandelen (o.a. HEMA) en sterfhuis
 • Regres en subrogatie
 • 403-verklaring
 • Aansprakelijkheid in concernverhoudingen
 • Aansprakelijkheid concernbestuurder/aandeelhouder
 • Wekken van schijn van kredietwaardigheid door moedervennootschap of financier
 • Kredietopzegging aan concern
 • Actio Pauliana in concernverband

Docenten

Stal, Jeroen
Mr. Jeroen Stal, advocaat Cleber

Zijderveld, Christiaan
Mr. Christiaan Zijderveld, advocaat Houthoff

Docentwaardering

7,9

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

6 PO-punten         KNB-logo

Daarom deze cursus

 • In 1 dag op de hoogte van concern, financiering en aansprakelijkheid
 • Actueel
 • Praktijkgericht

inschrijven

Voor € 845,- extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.500,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 845,- volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied