De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Cursus Juridische aspecten van klimaatrisico's en klimaatverandering voor verzekeraars

 • Doelgroep: Advocaten, Juristen werkzaam in de verzekeringssector, toezichthouders, Academici
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 31 oktober 2023 van 13.30 uur tot 17.30 uur
 • Locatie: Atrium Meeting Centre, Amsterdam
 • Aantal: Maximaal 35 deelnemers
 • Punten: 4 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 559,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Klimaatrecht, Solvency II, Taxonomy Regulation, SFRD, CSRD

inschrijven

Zorg dat u tijdig op de hoogte bent van de implicaties van klimaatwet- en regelgeving

Verzekeraars moeten veel nationaal en Europees toezichtrecht naleven. Klimaatwet- en regelgeving komt daar nog bij. Wat is de impact daarvan op het bestaande systeem voor compliance, risicomanagement, bedrijfsvoering en productontwikkelingsprocessen? In deze cursus gaan de docenten daarop uitgebreid in.

Zij geven een uitleg en een toelichting op kernthema’s rondom klimaat, klimaatrisico’s en duurzaamheid. Wat is bijvoorbeeld de plaats van klimaatbeleid en compliance in relatie tot andere toezichtrechtelijke verplichtingen? Maar ook: hoe gaat u om met potentiële conflicten en prioriteitsstelling, zoals de werking van beleggingsvrijheid en het prudent-person-beginsel?

Een valkuil in de praktijk is dat spraakverwarring kan ontstaan over duurzaamheid, bijvoorbeeld als het gaat om het aanmerken van SFDR of Taxonomie als duurzaamheidslabels. Verder moet niet uit het oog worden verloren dat polishouderbescherming het primaire doel van verzekeraars is. Daarbinnen zijn voor verzekeraars veel mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsagenda, maar dat mag niet ten koste gaan van het primaire doel.

Na afloop bent u op de hoogte van de huidige en komende verplichtingen voor verzekeraars op het terrein van klimaatwet- en regelgeving en de implicaties daarvan voor de praktijk. U heeft een goed inzicht in de gehanteerde begrippen, benchmarks en toezichtrechtelijke aspecten.

Thema’s die onder meer aan bod komen zijn:

 • Uitleg en toelichting op kernthema’s inzake klimaat, klimaatrisico’s en duurzaamheid
 • Verzekerbaarheid van klimaatschade: data en implicaties voor beleid en producten.
 • Risico’s voor verzekeraars en voor polishouders (consumenten en bedrijven)
 • Het beleid en de doelstellingen van DNB, ESMA, de AFM en EIOPA
 • De rol van EFRAG, EU Sustainable Finance Platform
 • De rol en plaats van zelfregulering en soft law
 • Klimaatrisico’s in relatie tot compliance, beleid en productontwikkeling
 • Duurzaamheid in een rechtseconomische context
 • Duurzaamheid een systeemrisico?

Docenten

Nelemans, Mark

Mr. Mark Nelemans, University lecturer in Private Law

Hurk, Arthur, van den

Mr. Arthur van den Hurk, Senior legal councel bij Aegon

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

4 PO-punten

*Gerechtsdeurwaarders kunnen de KBvG-opleidingspunten bij de KBvG opvragen op basis van hun deelnamecertificaat.

Daarom deze cursus

 • Een overzicht van de huidige en komende verplichtingen voor verzekeraars op het terrein van klimaatwet- en regelgeving
 • Inzicht in de implicaties van deze wetgeving voor de praktijk.
 • Begrippen, benchmarks en toezichtrechtelijke aspecten nader geduid

  inschrijven

Voor € 941,- extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.500,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 941,-  volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied