De universitaire opleider voor scherpe juristen

Webinar Tijdelijkheid van uitzendarbeid

 • Doelgroep: Advocaten, bedrijfsjuristen, uitzendsector
 • Opgenomen in: september 2023 | nu te bekijken
 • Niveau: Actualiteiten
 • Punten: 1 PO-punt NOvA
 • Prijs: € 77,50,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Arbeidsrecht, uitzendkracht, inlener, Richtlijn 2008/104/EC, grensoverschrijdende detachering

Knop Bekijken

Leer de complexe regels rondom de tijdelijkheid van de uitzendovereenkomst te doorgronden

Op 17 maart 2022 heeft het Hof van Justitie van de EU een belangrijke uitspraak gewezen over de rechtspositie van een uitzendkracht. Het Hof heeft verduidelijkt dat de uitzending van de uitzendkracht naar de inlener tijdelijk moet zijn. Maar wat betekent ‘tijdelijk’ in dit verband concreet? Dat is nog niet duidelijk.

Nederland staat langdurige en permanente uitzending toe, maar de vraag is in hoeverre dit in overeenstemming is met het EU-recht. Het niet vastleggen van een maximumduur voor het uitzenden van uitzendkrachten kan misbruik opleveren omdat uitzendkrachten langdurig of duurzaam bij de inlener werken zonder rechtstreeks in dienst te zijn bij de inlener.

In dit webinar gaat de docent in op het EU-recht en met name de reikwijdte van Richtlijn 2008/104/EC ten aanzien van uitzendarbeid. Aanverwante regelingen komt eveneens aan bod, zoals de Richtlijn 96/71/EC ten aanzien van grensoverschrijdende detachering van werknemers. Ook besteedt ze aandacht aan de juridische situatie in Nederland en de (mogelijke) gevolgen die het EU-recht daarop heeft.

Dit webinar brengt voor de praktijk relevante nieuwe inzichten ten aanzien van de wisselwerking tussen het EU-recht en het Nederlandse recht. Na afloop begrijpt u de complexiteit van het vaststellen van een maximumduur voor uitzending vanuit het perspectief van uitzendbureaus, werkenden, inleners, de EU en de Nederlandse wetgever.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • HvJ EU 17 maart 2022, zaak C-232/20, ECLI:EU:C:2022:196 (Daimler)
 • de reikwijdte van Richtlijn 2008/104/EC ten aanzien van uitzendarbeid
 • de Richtlijn 96/71/EC ten aanzien van grensoverschrijdende detachering van werknemers
 • de juridische situatie van uitzendkrachten in Nederland
 • de verschillende perspectieven van uitzendbureaus, werkenden, inleners, de EU en de Nederlandse wetgever op het vaststellen van een maximumduur voor uitzending

Docent

Kullmann, Miriam
Mr. dr. Miriam Kullmann, Universitair hoofddocent - Vaksectie Sociaal Recht Radboud Universiteit

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar

 • De complexe regels rondom de tijdelijke uitzending van de uitzendkracht geduid
 • Nieuwe inzichten ten aanzien van de wisselwerking tussen het EU-recht en het Nederlandse recht
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Knop Bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied