De universitaire opleider voor scherpe juristen

Cursus Inzicht in privaatrechtelijke klimaataansprakelijkheid

 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 8 februari 2024 van 09.00 uur tot 16.30 uur
 • Locatie: Quinton House te Utrecht
 • Aantal: Maximaal 25 deelnemers
 • Punten: 6 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 655,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Klimaatverandering, aansprakelijkheid, privaatrecht, klimaataansprakelijkheid

inschrijven

Waarop moet u letten bij privaatrechtelijke klimaataansprakelijkheid van bedrijven?

Corporate climate governance is niet langer een randverschijnsel in het privaatrecht, maar dringt steeds meer door tot de kern van het privaatrecht. Wereldwijd is een toename te zien van het aantal rechtszaken tegen bedrijven over klimaatverandering. In hoeverre kunnen kwesties van klimaatverandering adequaat worden gevat in verschillende privaatrechtelijke doctrines? Wat zijn geschikte en effectieve instrumenten? Daarvoor is kennis van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor klimaatverandering van belang.

In deze cursus gaat de docent uitgebreid in op de wereldwijde ontwikkelingen rondom aansprakelijkheidskwesties tegen bedrijven. Wat zijn daarin de terugkerende knelpunten? Verder bespreekt hij de ontwikkelingen in (inter)nationale wetgeving waarin de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van bedrijven met betrekking tot klimaatverandering worden gedefinieerd, verdeeld en afgedwongen. Deze regels voorzien in verschillende handhavingsmechanismen, waaronder ook privaatrechtelijke bepalingen. Ook wordt steeds duidelijker dat verschillende soft lawdocumenten over de verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechtenschendingen tegen te gaan relevant zijn voor de formulering van de verantwoordelijkheden van bedrijven in de strijd tegen klimaatverandering.

Na afloop heeft u inzicht in en kennis van de verschillende kwesties rondom privaatrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor klimaatverandering

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Klimaatzaken tegen bedrijven wereldwijd, onder meer Duitse, Nieuw-Zeelandse en Amerikaanse zaken.
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in het kader van onder meer mitigatieverplichtingen, adaptatieverplichtingen, (vermeende) greenwashing en rapportageverplichtingen
 • Het juridische kader, in het bijzonder het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht en relevante Europese wetgeving. Ook komen Internationale soft lawdocumenten over human rights en ondernemingen aan bod
 • Ontwikkelingen in de klimaatwetenschappen en de implicaties daarvan voor aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor klimaatverandering

Docent

Jong, de, Elbert

Prof. mr. Elbert de Jong, Hoogleraar Universiteit Utrecht - Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

6 PO-punten

Daarom deze cursus

 • Inzicht in de verschillende (internationale) ontwikkelingen rondom privaatrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor klimaatverandering
 • Kennis van het juridisch kader voor privaatrechtelijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor klimaatverandering
 • Inzicht in geschikte en effectieve instrumenten voor klimaataansprakelijkheid

inschrijven

Voor € 845,-  extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.500,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 845,-volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl