Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Cursus Hoofdelijkheid, regres en subrogatie

 • Doelgroep: Advocaten, (bedrijfs-)juristen en notarissen
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: uitgesteld naar 2023
 • Locatie: Hotel NHow Amsterdam RAI
 • Aantal: Maximaal 25 deelnemers
 • Punten: 3 PO-punten NOvA en KNB
 • Prijs: € 459,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Burgerlijk (proces)recht, hoofdelijke verbondenheid, verhaal, financiering

inschrijven

Weet u hoe u het verschil voor uw cliënt maakt in een zaak over hoofdelijke aansprakelijkheid?

Hoofdelijkheid is voor de rechtspraktijk van groot belang. Een schuldeiser die niet één, maar meerdere, hoofdelijk verbonden schuldenaren tegenover zich heeft, kan verhaal nemen op meerdere verhaalsvermogens. Een schuldenaar die hoofdelijk aansprakelijk is, kan geregeld regres nemen op een of meer van zijn medeschuldenaren. Een goede beheersing van het hoofdelijkheidsleerstuk is voor dit soort casusposities van groot belang en kan het verschil maken voor uw bedrijf of uw cliënt.

In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat partijen zich niet altijd realiseren dat er naast de schuldenaar nog meer medeaansprakelijke partijen zijn. Een goede analyse is daarvoor essentieel en vereist voldoende kennis.

In de cursus gaat docent Daniël Stein uitgebreid in op de werking van hoofdelijke verbondenheid. Daarbij komen vragen aan de orde die zowel van belang zijn in de financieringspraktijk als in de procespraktijk.

Het vaststellen van de draagplicht van hoofdelijk schuldenaren heeft de wetgever bewust aan de rechtspraak overgelaten. Rechters gaan hiermee niet eenduidig om. U krijgt een overzicht van de laatste stand van de rechtspraak op dit gebied. Ook laat de docent u zien hoe u die rechtspraak kunt gebruiken in uw voordeel.

De docent gaat verder nog in op het recht van de Europese Unie. Dat komt geregeld om de hoek kijken, bijvoorbeeld bij hoofdelijke aansprakelijkheid wegens schending van mededingingsrecht of schending van gegevensbeschermingsrecht.

Na afloop van deze cursus is uw kennis op het gebied van hoofdelijkheid weer opgefrist en bent u in staat het geldende recht toe te passen op voor u relevante casusposities.

Ter voorbereiding op de cursus wordt aangeraden het Webinar ‘Inleiding Hoofdelijkheid’ te volgen.

Deze cursus is onderdeel van de reeks ‘Grip op de civiele rechtspraktijk’In deze reeks behandelen experts de belangrijkste onderwerpen uit de praktijk van de civiele jurist. In korte cursussen verdiept u uw kennis van deze thema's en leert u veelgemaakte fouten te voorkomen. Interactiviteit staat in deze cursussen centraal. De cursussen zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Waaruit vloeit hoofdelijke verbondenheid voort?
 • Hoe stel je vast of en, zo ja, in hoeverre een hoofdelijk schuldenaar verhaal kan nemen op zijn medeschuldenaren?
 • Welke ruimte is er voor partijen om afspraken te maken over hoofdelijke verbondenheid, regres en subrogatie?
 • Wat zijn de gevolgen van een schikking bij (mogelijke) hoofdelijke verbondenheid?

Docent

Stein, Daniel
Mr. drs. Daniël Stein, docent Burgerlijk recht Radboud Universiteit en verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

3 PO-punten          KNB-logo

Daarom deze cursus

 • Een goed en actueel overzicht van de complexe materie van hoofdelijke verbondenheid
 • Actuele stand van de rechtspraak
 • Praktijkgericht

inschrijven

Wilt u meerdere cursussen volgen?

Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt cursussen en webinars volgen voor een vast en scherp bedrag van 1.395 euro. Het meest complete en scherpe abonnement voor juristen.​

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied